Избор на AF зона

AF зона

Този раздел описва работата на AF зоната, когато за [Autofocus: Subject tracking/Autofocus: Проследяване на обекти] е зададена настройка [Off/Изкл].

: AF в малка точка

Фотоапаратът фокусира върху по-малка зона, отколкото 1-точков AF.

: 1-точков AF

Фотоапаратът фокусира с една AF точка [1-point AF].

: Разширена AF зона:

Фокусира чрез една AF точка [1-point AF] и оградената тук в синьо AF зона. Това е полезно за движещи се обекти, които са трудни за проследяване с "1-точков AF".

Фокусирането на желания обект става по-лесно, отколкото с „Гъвкав зонов AF“.

Когато използвате функцията "Следящ AF", първо ще фокусирате чрез AF точка [1-point AF].

: Разширена AF зона: Околни

За фокусиране се използва една AF точка [1-point AF] и околната AF зона, оградена тук в синьо, което прави фокусирането на движещи се обекти по-лесно в сравнение с функцията „Разширена AF зона: “.

Когато използвате функцията "Следящ AF", първо ще фокусирате чрез AF точка [1-point AF].

: Гъвкав зонов AF 1

По подразбиране е зададена квадратна рамка за „Зонов AF“.

: Гъвкав зонов AF 2

По подразбиране е зададена вертикална правоъгълна рамка за „Зонов AF“.

: Гъвкав зонов AF 3

По подразбиране е зададена хоризонтална правоъгълна рамка за „Зонов AF“.

При настройка Гъвкав зонов AF 1 до 3 можете свободно да задавате размера на рамката за „Зонов AF“ ().

Използва автоматичен избор на AF точка в рамките за „Зонов AF“, за да покрие по-голяма зона от метода „Разширена AF зона“, което прави фокусирането по-лесно, отколкото при метода „1-точков AF/Разширена AF зона“, и също така ефективно за движещи се обекти.

Зоните за фокусиране се определят не само въз основа на най-близкия обект, но и въз основа на различни други условия, като например лица (на хора или животни), автомобили, движение на обекта и разстояние до обекта.

Натискането на спусъка наполовина извежда [1-point AF] над AF точките на фокус.

: AF в пълна зона

Използва автоматичен избор на AF точка в пълната зона за AF, за да покрие по-голяма зона от метода „Гъвкав зонов AF“, което прави фокусирането по-лесно, отколкото при метода „1-точков AF/Гъвкав зонов AF“, и също така ефективно за движещи се обекти.

Зоните за фокусиране се определят не само въз основа на най-близкия обект, но и въз основа на различни други условия, като например лица (на хора или животни), автомобили, движение на обекта и разстояние до обекта.

Натискането на спусъка наполовина извежда [1-point AF] над AF точките на фокус.

Избор на AF зона

Можете да изберете AF зона, съответстваща на условията на снимане или на обекта.

Ако предпочитате да фокусирате ръчно, вижте Ръчно фокусиране.

 1. Изберете [Autofocus: AF area/Autofocus: AF зона].

 2. Изберете AF зоната.

  • Екранът по-горе се извежда, когато за [Autofocus: Orientation linked AF point/Autofocus: AF точки в зависимост от ориентацията] () e зададена настройка [Separate AF pts: Area+pt/Отделни AF точки: Зона+точка]. Задайте отделни AF зони, след като изберете вертикална и хоризонтална ориентация.

Забележка

 • За да зададете AF зоната, можете също да натиснете бутона AF point selection и след това бутона Multi-function.
 • Обясненията по-долу се отнасят за случая, когато за AF функция е зададено [One-Shot AF/AF при единичен кадър] (). Ако е зададен режим [Servo AF/Следящ AF] (), AF точката ще се оцвети в синьо при постигане на фокус.

Проследяване на обекти

Сред разпознатите обекти се извежда рамка за проследяване [Tracking frame] върху основния обект.

Когато обектът се движи, рамката за проследяване [Tracking frame] се движи с него.

Можете да зададете за [Autofocus: Eye detection/Autofocus: Разпознаване на очи] настройка [Enable/Разрешено], за да фокусирате очите на обекта при снимане ().

 1. Изберете [Autofocus: Subject tracking/Autofocus: Проследяване на обекти].

 2. Изберете опция.

Внимание

 • Не се извежда рамка за проследяване, когато за [Autofocus: Subject tracking/Autofocus: Проследяване на обекти] е зададена настройка [Off/Изкл] независимо от настройката, зададена за [Autofocus: Subject to detect/Autofocus: Обект за разпознаване].

Ръчно задаване на обект за фокусиране

 1. Проверете рамката за проследяване.

  • Рамка за проследяване [Tracking frame] се появява върху всеки разпознат обект.
  • Рамките за проследяване [Tracking frame], разположени далеч от AF точките, се показват в сиво.
  • Когато проследяваният обект е разположен в близост до AF точка, независимо от това, че той е извън AF точката, рамката за проследяване се оцветява в бяло (което я отличава като активна рамка), позволявайки избор на обекта като основен обект. AF точката се оцветява в сиво.
  • Рамките за проследяване [Tracking frame] не се оцветяват в сиво при запис на видео.
 2. Фокусирайте и снимайте/записвайте.

  • След като сте натиснали спусъка наполовина и обектът е фокусиран, AF точката ще се оцвети в зелено и ще се възпроизведе звуков сигнал.

   Оранжева AF точка показва, че фотоапаратът не може да фокусира обектите.

Забележка

 • Изборът на обект чрез докосване при зададена за [Autofocus: AF area/Autofocus: AF зона] настройка [Whole area AF/AF в пълна зона] променя рамката за проследяване в [Tracking subject] и я фиксира върху този обект за проследяване в целия екран.
 • За да преустановите проследяването, докоснете [Subject tracking release].
 • Натискането на спусъка наполовина, когато AF точката не се припокрива с рамката за проследяване [Tracking frame], фокусира с използване на активната (бяла) AF точка.
 • Когато за AF функция е зададена настройка „Следящ AF“, натискането на спусъка наполовина фокусира по метода „AF в пълна зона“.
 • Когато се разпознават човешки лица, активната рамка [Tracking frame] може да покрива само част от лицето, а не цялото лице.
 • Размерът на рамките за проследяване се различава в зависимост от обекта.
 • Не се извежда рамка за проследяване, когато за [Autofocus: Subject tracking/Autofocus: Проследяване на обекти] е зададена настройка [Off/Изкл] независимо от настройката, зададена за [Autofocus: Subject to detect/Autofocus: Обект за разпознаване].

Внимание

 • Докосването на екрана фокусира чрез [One-Shot AF/AF при единичен кадър] независимо от настройката за AF функция.
 • Ако лицето на обекта е силно разфокусирано, няма да бъде разпознато лице. Фокусирайте ръчно (), за да бъде разпознато лицето, и след това изпълнете автоматично фокусиране.
 • Автоматичното фокусиране може да не разпознае обекти и човешки лица в периферията на кадъра. Композирайте кадъра така, че обектът да е разположен в центъра или близо до центъра на кадъра.

Обект за разпознаване

Можете да зададете условия за автоматичен избор на основния обект за проследяване.

 • People/Хора

  С приоритет са лицата или главите на хората като основни обекти за проследяване.

  Когато лицето или главата на човек не могат да бъдат разпознати, фотоапаратът ще се опита да разпознае и проследи торса му. Ако торсът не може да бъде разпознат, фотоапаратът може да проследи други части на тялото му.

 • Animals/Животни

  Разпознава животни (кучета, котки или птици) и хора и дава приоритет на разпознаването на животни като основни обекти за проследяване.

  При разпознаване на животни фотоапаратът се опитва да разпознае лица или тела и рамка за проследяване се появява върху всяко разпознато лице.

  Когато лице или цяло тяло на животно не могат да бъдат разпознати, фотоапаратът може да проследява само част от тяло на животно.

 • Vehicles/Автомобили

  Разпознава двуколесни или четириколесни спортни моторни превозни средства и хора и дава приоритет на разпознаването на автомобили като основни обекти за проследяване.

  При разпознаване на автомобили фотоапаратът се опитва да разпознае основни елементи на автомобила и върху всеки такъв елемент се извежда рамка за проследяване.

  Ако основните елементи на автомобила не могат да бъдат разпознати, фотоапаратът може да проследи други части на автомобила.

  Натиснете бутона INFO за активиране или деактивиране на функцията за разпознаване за основни елементи на автомобила.

 • None/Няма

  Фотоапаратът автоматично определя основния обект според начина, по който композирате снимката, без да разпознава обекти.

  Рамки за проследяване не се показват.

Внимание

 • Фотоапаратът може да разпознава зони, различни от лица или тела на хора или животни или от основни елементи или каросерии на автомобили, като обекти.
 • Лица, които са твърде малки или твърде големи на снимката, твърде ярки или твърде тъмни или са частично скрити, не могат да бъдат разпознати.
 • Разпознаването на лице на животно не е възможно освен когато обектът е достатъчно близо и се е обърнал към фотоапарата. Рамка за проследяване се показва за цялото тяло.
 • Разпознаването може да не е възможно за птици, които са трудно забележими в гора, или при други подобни ситуации.
 • Разпознаване може да не е възможно при заснемане на обикновени леки автомобили или велосипеди или на мотоциклетисти, които изпълняват каскади или изхвърлят големи количества пръст и прах.
 • Не се извежда рамка за проследяване, когато за [Autofocus: Subject tracking/Autofocus: Проследяване на обекти] е зададена настройка [Off/Изкл] независимо от настройката, зададена за [Autofocus: Subject to detect/Autofocus: Обект за разпознаване].

Забележка

 • Когато натискате спусъка наполовина за избор на обект, можете да избирате посочените по-долу обекти. Ако в сцената липсват подходящи обекти, фотоапаратът проследява други обекти.

  • People/Хора

   Хора, животни, автомобили

  • Animals/Животни

   Хора, животни

  • Vehicles/Автомобили

   Хора, автомобили

Разпознаване на очи

Можете да снимате, като фокусирате очите на хора или животни.

 1. Изберете [Autofocus: Eye detection/Autofocus: Разпознаване на очи].

 2. Изберете опция.

 3. Насочете фотоапарата към обекта.

  • Около очите на обекта се извежда рамка за проследяване.
  • За да изберете око, което да фокусирате, когато за [Autofocus: AF area/Autofocus: AF зона] е зададена настройка [Whole area AF/AF в пълна зона], или докоснете екрана, или използвайте Multi-controller. Докато използвате Multi-controller, рамката за проследяване се променя отново на [Subject tracking adjustment].
  • Можете също да изберете око и чрез докосване на екрана, когато за [Autofocus: AF area/Autofocus: AF зона] е зададена настройка [Whole area AF/AF в пълна зона] или по време на проследяване.
  • Ако избраното око не бъде разпознато, автоматично се избира око, което да бъде фокусирано.
 4. Направете снимката.

Внимание

 • Възможно е очите на обекта да не бъдат разпознати правилно в зависимост от обекта и условията на снимане.
 • Не се извежда рамка за проследяване, когато за [Autofocus: Subject tracking/Autofocus: Проследяване на обекти] е зададена настройка [Off/Изкл], дори когато [Autofocus: Subject to detect/Autofocus: Обект за разпознаване] е с настройка, различна от [None/Няма].

 • Очи не се разпознават, ако за [Autofocus: Subject to detect/Autofocus: Обект за разпознаване] е зададена настройка [None/Няма].

Превключване на проследявани обекти

Можете да зададете колко лесно фотоапаратът да превключва AF точките, за да проследява обекти.

 • Initial priority/Приоритет на първоначален обект

  Проследява обекта, които е първоначално определен за AF, в максимално възможната степен.

 • On subject/Според обекта

  Проследява обекта, които е първоначално определен за AF, в максимално възможната степен. Превключва към други обекти, ако фотоапаратът повече не може да определи дали проследяваният обект е основният обект.

 • Switch subject/Превключване на обекти

  Превключва към проследяване на други обекти в зависимост от условията на снимане.

Внимание

 • Предупреждения, когато е избрана настройка [Initial priority/Приоритет на първоначален обект]

 • Фотоапаратът може да не е в състояние да продължи да проследява обектите при определени условия.

  • Ако обектите се движат много бързо
  • Ако обектите се обърнат в друга посока или променят позата си
  • Ако рамките за проследяване се отклонят от обектите или обектите се скрият зад препятствия и вече не можете да ги виждате
 • Обектите, избрани чрез операции с докосване, ще бъдат проследявани в максимално възможната степен независимо от настройката, зададена за [Subject to detect/Обект за разпознаване].

Проследяване чрез бутон

Можете да натиснете бутона, присъединен към функцията [Start/stop tracking/Старт/стоп проследяване] в [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните], за да проследявате обекти с рамка за проследяване [Tracking subject]. В този пример сме приели, че присъединеният бутон е AF start ().

 1. Проверете AF точката.

  • Извежда се AF точката (1).
  • При настройка "Разширена AF зона: " или "Разширена AF зона: Околни" се извеждат също и съседните AF точки.
  • При настройка „Гъвкав зонов AF“ се извежда зададената рамка за „Зонов AF“.
 2. Натиснете бутона AF start.

  • AF точката се заменя от рамка за проследяване [Tracking subject], която се фиксира върху съответния обект за проследяване и следва обекта в рамките на екрана дори когато той се движи. За да отмените проследяването, натиснете бутона AF start отново.
  • Рамката за проследяване се променя в [Subject tracking adjustment], когато са разпознати множество обекти, и можете да използвате Multi-controller, за да изберете обект, който да фокусирате.
  • След като проследяването започне, обектът се проследява в рамките на целия екран независимо от зададената AF зона.
 3. Направете снимката.

Забележка

 • AF зоните и точките се връщат в позициите преди проследяването, когато проследяването спре, след като сте натиснали спусъка наполовина или докрай, или в режим на готовност за снимане (когато използвате [Servo AF/Следящ AF]).

Режим на фокуса

Можете да зададете как фотоапаратът фокусира.

 1. Изберете [Autofocus: Focus mode/Autofocus: Режим на фокуса].

 2. Изберете опция.

  • AF

   Фотоапаратът работи в режим на автоматично фокусиране.

  • MF

   Фотоапаратът работи в режим на ръчно фокусиране.

Внимание

 • [Autofocus: Focus mode/Autofocus: Режим на фокуса] не се показва при посочените по-долу условия.

  • Когато [Focus mode switch (AF/MF)/Focus mode превключвател (AF/MF)] е с настройка [Enable/Разрешено]
  • Когато са монтирани обективи с превключвател за режима на фокуса
  • Когато са монтирани обективи, предназначени изключително за ръчно фокусиране
  • Когато не е поставен обектив
  • Когато е зададена настройка [MF], AF точките са скрити по време на показване на базова информация и се показва символът MF.

Ръчно задаване на AF точки (или рамки за „Зонов AF“)

Можете ръчно да задавате AF точката (или рамката за „Зонов AF“). Екрани като тези се показват, когато сте избрали „Гъвкав зонов AF 1“.

 1. Проверете AF точката или рамката за „Зонов AF“.

  • Появява се AF точка или рамка за „Зонов AF“ (1).
 2. Преместете AF точката или рамката за „Зонов AF“.

  • Използвайте Multi-controller, за да преместите AF точката или рамката за „Зонов AF“ в позицията за фокусиране (но имайте предвид, че с някои обективи позиционирането на точката в близост до ръба на екрана може да не е достъпно).
  • За да центрирате AF точката или рамката за „Зонов AF“, натиснете Multi-controller в центъра.
  • Можете да фокусирате също и като докоснете конкретна позиция на екрана.
  • За да центрирате AF точката или рамката за „Зонов AF“, докоснете [Set AF point to center].
  • Можете да промените размера на рамките за „Зонов AF“, използвани за „Гъвкав зонов AF“, като натиснете бутона AF point selection, последван от бутона Multifunction и след това бутона AF point selection отново. Настройте ширината чрез селектора Main dial и височината чрез селектора Quick control dial и след това натиснете бутона Quick Control/Set. За да възстановите стандартния размер на рамка за „Зонов AF“, натиснете бутона INFO.
 3. Фокусирайте и снимайте/записвайте.

  • Позиционирайте AF точката или рамката за „Зонов AF“ върху обекта и натиснете спусъка наполовина.
  • Когато фокусът е постигнат, AF точката или рамката за „Зонов AF“ ще се оцвети в зелено и ще се възпроизведе звуков сигнал.
  • Ако не се постигне фокус, AF точката или рамката за „Зонов AF“ ще се оцвети в оранжево.

Внимание

 • Фотоапаратът ще продължи да мести AF точката [1-point AF], за да следи обектите, когато се използва настройката „Гъвкав зонов AF“ и „Следящ AF“, но при някои условия на снимане (например при заснемане на малки обекти) проследяването на обекта може да е неуспешно.
 • Фокусирането може да бъде трудно, когато се използва периферна AF точка. В този случай изберете AF точка в центъра.
 • Докосването на екрана фокусира чрез [One-Shot AF/AF при единичен кадър] независимо от настройката за AF функция.

Забележка

 • Можете да зададете AF зони и AF точки, когато за [Autofocus: Orientation linked AF point/Autofocus: AF точки в зависимост от ориентацията] е зададена настройка [Separate AF pts: Area+pt/Отделни AF точки: Зона+точка] ().

Изглед с увеличаване

ToЗа да проверите фокуса, можете да увеличете изображението приблиз. 5× или 10×, като докоснете [Magnify or reduce].

 • Увеличаването е центрирано в AF точката за настройка [Spot AF/AF в малка точка], [1-point AF/1-точков AF], [Expand AF area: /Разширена AF зона: ] и [Expand AF area: Around/Разширена AF зона: Околни] или в рамката за „Зонов AF“ за настройка „Гъвкав зонов AF“.
 • Автоматичното фокусиране се извършва с увеличаване, когато натиснете спусъка наполовина.
 • В режим „Следящ AF“, когато натиснете спусъка наполовина в изглед с увеличаване, дисплеят ще се върне към нормалния си режим и фотоапаратът ще фокусира.
 • Увеличаването се центрира в рамката за проследяване, когато за [Autofocus: Subject tracking/Autofocus: Проследяване на обекти] е зададена настройка [Enable/Разрешено] и рамката за проследяване [Tracking frame] е оцветена в бяло (като активна рамка).

Внимание

 • Ако фокусирането в увеличената зона е трудно, върнете се към нормален изглед и фокусирайте автоматично.
 • Ако фокусирате автоматично в нормален изглед и след това увеличите, може да не постигнете прецизен фокус.
 • AF скоростта се различава за нормален изглед и увеличен изглед.
 • Функциите „Преглед на AF“ и „Следящ AF за видео“ не са достъпни при изглед с увеличаване.
 • При активирано увеличаване фокусирането може да бъде затруднено поради заклащането на фотоапарата. Препоръчително е използването на статив.

Съвети за снимане в режим за автоматично фокусиране

 • Дори след като фокусът е постигнат, натискането на спусъка наполовина ще фокусира отново.
 • Яркостта на изображението може да се промени преди или след автоматичното фокусиране.
 • В зависимост от обекта и условията на снимане е възможно фокусирането на обекта да отнеме повече време или честота на заснемане на серия от снимки да се намали.
 • Ако източникът на светлина се промени, докато снимате, екранът може да трепти и фокусирането може да е затруднено. В този случай рестартирайте фотоапарата и възобновете снимането с автоматично фокусиране при осветяване от източника на светлина, който ще използвате.
 • Ако автоматичното фокусиране не е възможно, фокусирайте ръчно ().
 • Ако заснемате периферен обект и той не е фокусиран добре, позиционирайте обекта (или AF точката или рамката за "Зонов AF") в центъра на екрана, за да го фокусирате, след това прекомпозирайте кадъра и снимайте.
 • С някои обективи автоматичното фокусиране може да отнеме повече време или да не постигне прецизен фокус.

Условия на снимане, които затрудняват фокусирането

 • Обекти с нисък контраст, като напр. синьо небе, равни повърхности с еднообразен цвят или при намалена детайлност в светлите или тъмните зони.
 • Обекти, осветени от слаба светлина.
 • Ивици и други елементи, при които контрастът е само в хоризонтално направление.
 • Обекти с повтарящи се елементи (например прозорци на небостъргач, компютърна клавиатура и др.).
 • Фини линии и очертания на обекта.
 • При източници на светлина с постоянно променяща се яркост, цветове или тоналност.
 • Нощни сцени или светли точки.
 • Изображението трепти при флуоресцентно или LED осветление.
 • Изключително малки обекти.
 • Обекти в ъгъла на екрана.
 • Осветени в контражур или силно отразяващи обекти (например автомобил с лъскава каросерия и др.).
 • Близки и далечни обекти, покрити от AF точка (например животно в клетка и др.).
 • Обекти, които се движат в границите на AF точката и които не могат да останат неподвижни поради заклащане на фотоапарата или размазване на обекта.
 • Автоматично фокусиране, докато обектът е твърде разфокусиран.
 • При използване на ефект за мек фокус с обектив за мек фокус.
 • При използване на филтър за специални ефекти.
 • При поява на шум (светли точки, ивици и др.) по време на автоматичното фокусиране.

AF диапазон

Достъпният диапазон за автоматично фокусиране се различава в зависимост от използвания обектив и настройките, които контролират съотношението на изображението, качеството на изображението, записа на 4K видео и функцията „Цифров IS за видео“.