Менюта в панела: AF (Запис на видео)

В режимите от "Основна зона" се показват следните екрани.

Достъпните менюта зависят от режима на снимане.