Снимане с безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация

Тази глава описва снимането със светкавица с използване на функцията за предаваща/приемаща светкавица с радиокомуникация.

Вижте системната диаграма () за аксесоарите, необходими за снимане с безжична светкавица чрез радиокомуникация.

Внимание

  • Когато фотоапаратът е поставен в режим "Напълно автоматичен" или в режим от "Основна зона" на програматора, операциите в тази глава не са достъпни. Поставете фотоапарата в режим на снимане Flexible AE Program AE Shutter priority AE Aperture-priority AE Manual exposure bulb (Bulb) (Режими с по-сложни техники за снимане).
  • Когато снимането с безжична светкавица чрез радиокомуникация е с приоритет, не използвайте превключвателя на захранването, не отваряйте капака на батерията и др. Безжичната връзка ще бъде прекратена.

Забележка

  • Светкавицата EL-1, монтирана към фотоапарата, се нарича „предаваща светкавица“, а светкавицата Speedlite, управлявана безжично, се нарича „приемаща светкавица“.
  • Светкавицата EL-1 позволява отдалечено задействане на спусъка на фотоапарата (отдалечено снимане) чрез приемащата светкавица (). За подробности вижте ръководството за използване на светкавицата Speedlite, оборудвана с функция за отдалечено задействане на спусъка.