Автоматично снимане със светкавица с приемащи светкавици, разделени на 3 групи

Можете да снимате с безжично управление на няколко светкавици, като добавите група C към групи A и B. За информация за управлението на светкавиците вижте „Управление на групи светкавици“.

Група C е полезна, когато искате осветяване, което елиминира сянката на обекта върху фона.

 1. Натиснете джойстика вертикално.

 2. Изберете елемент в (1).

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент, и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Задайте настройка A:B C.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете A:B C, и след това натиснете джойстика вертикално.
 4. Конфигуриране след задаване на група A, B и C.

  • Проверете дали е зададен един и същи комуникационен канал и етикет за безжична радиокомуникация за всички приемащи светкавици и предаващата светкавица.
  • Присъединете приемащите светкавици съответно към група A, B или C и ги позиционирайте на желаните места.
 5. Проверете канала и етикета

  • Ако комуникационните канали или етикетите за безжична радиокомуникация на предаващата и приемащата светкавици са различни, задайте еднакви настройки ().
 6. Задайте съотношение на мощностите (А:В).

  • Натиснете джойстика вертикално, за да изберете елемента на илюстрацията.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете ниво на компенсация, и след това натиснете джойстика вертикално.
 7. Задаване на компенсация на експонацията за група C.

  • Натиснете джойстика вертикално, за да изберете елемента на илюстрацията.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете ниво на компенсация, и след това натиснете джойстика вертикално.
 8. Проверете статуса на връзката и нивото на заряда.

  • Уверете се, че иконата Sender wireless not connected не е показана на LCD панела на предаващата светкавица.
  • Уверете се, че иконата Receiver charging completed, показваща, че зареждането на приемащата светкавица е завършило, свети на LCD панела на предаващата светкавица (CHARGE не се показва).
  • За подробности относно осветяването на LCD панела на предаващата светкавица вижте Относно осветяването на LCD панела.
  • Проверете дали индикаторът за готовност на предаващата светкавица свети.
 9. Проверете работата.

  • Натиснете бутона за тестово задействане на предаващата светкавица.
  • Светкавицата Speedlite ще се задейства. Ако не се задейства, проверете дали е позиционирана в обхвата на комуникация ().
 10. Направете снимката.

  • Настройте фотоапарата и снимайте, както при нормално заснемане със светкавица.

Внимание

 • Ако иконата Sender wireless not connected е показана на LCD панела, радиокомуникацията не е възможна. Проверете отново комуникационните канали и етикетите за безжична радиокомуникация на предаващата и приемащата светкавица. Ако настройките са правилни, но не можете да установите връзка, изключете предаващата и приемащата светкавици и ги включете отново.
 • Ако снимате, когато светкавиците от група C са директно насочени към основния обект, може да се получи преекспониране.

Забележка

 • Можете да натиснете бутона за преглед на дълбочината на рязкост на фотоапарата, за да задействате режима "Пилотна светкавица" ().
 • Когато светкавицата е настроена като предаваща светкавица, времето за автоматично изключване на захранването е приблиз. 5 min.
 • Ако се активира автоматично изключване на приемащата светкавица, натиснете бутона за тестово задействане на предаващата светкавица, за да включите приемащата светкавица.
 • Не можете да използвате тестово задействане на светкавицата, когато работите с таймера за светкавица и др. чрез фотоапарата.