Автоматично снимане със светкавица с приемащи светкавици, разделени на 2 групи

Можете да регулирате баланса на осветяването (съотношението на мощностите) на приемащи светкавици, разделени в 2 групи – A и B.

Общата (сумарна) мощност от групите светкавици A и B се контролира автоматично за постигане на стандартна експонация.

 1. Натиснете джойстика вертикално.

  • Задайте настройки за всяка от приемащите светкавици.
 2. Задайте група на приемащата светкавица (1).

  • Изберете група A или B.
  • Задайте за едната приемаща светкавица група A, а за другата – група B.
 3. Задайте група на предаващата светкавица (2).

  • Задайте настройки за предаващата светкавица чрез стъпки 3-5.
  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент, и след това натиснете джойстика вертикално.
 4. Задайте настройка A:B.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете A:B, и след това натиснете джойстика вертикално.
 5. Задайте съотношение на мощностите (А:В).

  • Натиснете джойстика вертикално, за да изберете елемента на илюстрацията.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете ниво на компенсация, и след това натиснете джойстика вертикално.
 6. Направете снимката.

  • Приемащите светкавици се задействат със зададеното съотношение на мощностите.