Безжично управление на няколко светкавици със съотношение на мощностите

Тази секция описва процедурата за безжично управление на светкавици (няколко безжични светкавици) с ръчно задаване на настройките. Можете да зададете мощността на светкавицата през стъпка 1/3 за снимане в диапазона от пълна мощност на светкавицата (1/1) до мощност 1/8192 за всяка група светкавици. Задайте всички параметри чрез предаващата светкавица.

 1. Изберете MODE чрез джойстика.

 2. Задайте режим на светкавицата M.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете M и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Натиснете джойстика вертикално.

 4. Изберете елемент в (1).

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент, и след това натиснете джойстика вертикално.
 5. Задайте групи светкавици.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да изберете метода за управление на светкавиците, както е описано по-долу. Можете да снимате с безжично управление на няколко светкавици със светкавици, присъединени към групи A, B и C.

   • Всички приемащи светкавици имат една и съща мощност:ALL
   • Задаване на съотношение на мощностите за групи A и B:A:B
   • Задаване на съотношение на мощностите за групи A, B и C:A:B:C
 6. Изберете група светкавици.

  • Ако сте избрали A:B или A:B:C на стъпка 2, натиснете джойстика вертикално и след това натиснете джойстика нагоре и надолу или завъртете Select dial, за да изберете групата, чиято мощност да зададете.
 7. Задайте мощност на светкавицата.

  • Натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете мощността, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Повторете стъпки 3 и 4, за да зададете мощност на задействане за всички групи.
 8. Направете снимката.

  • Всяка група се задейства със зададената мощност.

Внимание

 • Когато се използва синхронизация с висока скорост на затвора или безжично управление чрез оптична комуникация, диапазонът на настройване ще бъде от 1/1 до 1/128.
 • Когато като приемаща светкавица се използва модел, различен от EL-1, ако е зададено ниско ниво на мощност на светкавицата, правилното ниво на мощност може да не се покаже на дисплея на приемащата светкавица.

Забележка

 • Когато сте задали настройка ALL, задайте група A, B или C за приемащите светкавици. Светкавиците няма да се задействат, ако принадлежат към група D или E.
 • За да задействате приемащите светкавици с една и съща мощност, изберете ALL на стъпка 2.