Отдалечено задействане на спусъка чрез приемаща светкавица

При използване на фотоапарат EOS DIGITAL, представен на пазара през или след 2012 г., можете да задействате спусъка отдалечено (снимане с дистанционно управление) чрез EL-1, настроена като приемаща светкавица при безжично управление чрез радиокомуникация.

 1. Натиснете джойстика вертикално.

 2. Направете снимката.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете REL и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Сигналът за задействане на спусъка се изпраща от приемащата към предаващата светкавица и снимката се заснема.

Внимание

 • Отдалечено задействане на спусъка чрез приемащата светкавица не е достъпно с фотоапарати, представени на пазара до края на 2011 г., или с EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D или EOS 1200D.
 • Снимане не е възможно, когато автоматичното фокусиране не успее. Препоръчително е да поставите превключвателя за режима на фокуса на обектива в позиция MF, да фокусирате ръчно обекта и след това да задействате спусъка.

Забележка

 • При отдалечено задействане на спусъка се използва метод на снимане „Единични снимки“ независимо от настройката на фотоапарата.
 • Ако има две или повече предаващи светкавици (), сигналът за задействане се изпраща към главната предаваща светкавица.
 • При отдалечено задействане на спусъка чрез приемащата светкавица RELEASE се показва на дисплея на предаващата светкавица.