Снимане с безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация

Използването на светкавица Speedlite на Canon с функция за безжично управление чрез радиокомуникация прави снимането с няколко безжични светкавици лесно като нормалното E-TTL II / E-TTL автоматично снимане със светкавица.

Системата е проектирана така, че настройките на EL-1 (предаваща светкавица) се прилагат автоматично към безжично управляваната светкавица Speedlite (приемаща светкавица). Затова не е необходимо да управлявате приемащата светкавица, докато снимате.

Позициониране и работен обхват

 • Автоматично снимане със светкавица с 1 приемаща светкавица ()

  (1) RECEIVER EL-1

  (2) SENDER EL-1

  (3) Разстояние на предаване: Приблиз. 30 m

 • Автоматично снимане със светкавица с приемащи светкавици, разделени на групи (, )

  Можете да разпределите приемащите светкавици в две или три групи и да използвате E-TTL II / E-TTL автоматично снимане със светкавица, като променяте съотношението (коефициента) на мощностите.

  (1) 2 (A, B) групи

  (2) 3 (A, B, C) групи

  Внимание

  • Преди да снимате, направите тестово задействане () и тестово снимане.
  • Разстоянието на предаване може да бъде по-малко в зависимост от условията, като напр. позициониране на светкавиците, обкръжаваща среда и атмосферни условия.

  Забележка

  • Като използвате мини поставката от комплекта на приемащата светкавица, позиционирайте приемащата светкавица.
 • Снимане при зададени различни режими за всяка група светкавици ()

  Настройките на режимите на светкавицата са посочени само като пример.

  (1) E-TTL II

  (2) E-TTL II

  (3) Ръчна светкавица

  (4) Таван

  (5) Ръчна светкавица

  (6) Ръчна светкавица

Разлики между радиокомуникация и оптична комуникация

Безжичният контрол чрез радиокомуникация осигурява редица предимства пред безжичния контрол чрез оптична комуникация – например влияе се по-малко от препятствия по пътя на сигнала и не се налага безжичният сензор на приемащата светкавица да се насочва към предаващата светкавица. Основните разлики са описани по-долу.

Функция Радиокомуникация Оптична комуникация
Разстояние на предаване Приблиз. 30 m Приблиз. 15 m
(на закрито)
Управление на групи светкавици До 5 групи *1
(A, B, C, D, E)
До 3 групи
(A, B, C)
Управление на приемащи светкавици До 15 Без ограничение
Канал Авто, канал 1 - 15 Канал 1 - 4
Етикет за безжична радиокомуникация 0000 - 9999
Управляващи функции на приемащата светкавица Тестово задействане
Пилотна светкавица ○ *2
Задействане на спусъка ○ *3

1-3: Съществуват ограничения в зависимост от фотоапарата (*1: Ограничения на функциите в зависимост от използвания фотоапарат, Снимане при зададени различни режими за всяка група светкавици, *2: Функции „Тестово задействане“ и „Пилотна светкавица“ чрез приемаща светкавица, *3: Отдалечено задействане на спусъка чрез приемаща светкавица).

Управление на групи светкавици

Група светкавици A

Когато се нуждаете от по-силно или по-сложно осветяване, можете да увеличите броя на приемащите светкавици. Просто добавете допълнителна приемаща светкавица към групата (A, B или C), чиято мощност желаете да увеличите.

Например, ако присъедините три приемащи светкавици към група A, трите светкавици се управляват като една група A с по-голяма мощност.

Внимание

 • За да задействате 3-те групи A, B и C едновременно, изберете A:B C. Когато е зададена настройка A:B, група C няма да се задейства.
 • Ако снимате, когато светкавиците от група C са директно насочени към основния обект, може да се получи преекспониране.

Забележка

 • Диапазонът на съотношението на мощностите от 8:1 до 1:1 до 1:8 е еквивалентен на 3:1 до 1:1 до 1:3 (през 1/2 стъпка) при конвертиране в брой стъпки.

Ограничения на функциите в зависимост от използвания фотоапарат

В зависимост от фотоапарата, функциите за снимане с безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация може да бъдат ограничени.

 • Цифрови фотоапарати EOS DIGITAL, представени на пазара през и след 2012 г.

  Когато използвате светкавицата с фотоапарати EOS DIGITAL, пуснати в продажба през и след 2012 г., ще можете да снимате без каквито и да е ограничения на режимите на светкавицата и скоростта на затвора за синхронизация със светкавица и т.н.

  Въпреки че EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D и EOS 1200D са представени на пазара след 2012 г., ограниченията в използването на функциите са същите като при фотоапаратите EOS DIGITAL, представени на пазара до 2011 (Вижте обяснението по-долу за подробности).

 • Фотоапарати EOS, съвместими със системата E-TTL и представени на пазара до края на 2011 г.

  Когато използвате светкавицата с някои от фотоапаратите, описани по-долу, не е възможно безжичното управление на светкавици чрез радиокомуникация с използване на E-TTL автоматичен контрол. Използвайте ръчни настройки () или снимане с безжично управление чрез оптична комуникация ().

  EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000N/66, EOS IX, EOS IX 7

  Също така, когато използвате светкавицата с фотоапарат EOS DIGITAL или с аналогов EOS фотоапарат, представен на пазара до 2011 г., са в сила ограниченията по-долу.

  • (1) Максималната скорост на затвора за синхронизация със светкавица е с 1 стъпка по-ниска.

   Проверете максималната скорост на затвора за синхронизация със светкавица (X = 1/*** s) на фотоапарата и снимайте със скорост на затвора до 1 стъпка по-ниска от тази скорост (например: когато X = 1/250 s, безжичното управление на светкавици чрез радиокомуникация е възможно при скорост на затвора от 1/125 s до 30 s).

   Когато зададете скорост на затвора с 1 стъпка по-ниска от максималната скорост на затвора за синхронизация със светкавица, предупреждението Synchronization speed warning ще се скрие.

  • (2) Синхронизация с висока скорост на затвора не е възможна.
  • (3) Управление на групи светкавици () не е възможно.
  • (4) Задействане на „Пилотна светкавица“ чрез приемаща светкавица () и задействане на спусъка чрез приемаща светкавица () не са възможни.
  • (5) Светкавицата не може да се използва в конфигурация “фотоапарат с приемаща светкавица” за синхронно снимане (). Може да се използва само в конфигурация „фотоапарат с предаваща светкавица“.