Снимане при зададени различни режими за всяка група светкавици

(1) Таван

Когато използвате фотоапарат EOS DIGITAL, представен на пазара през и след 2012 г., можете да снимате с различен режим за всяка група светкавици. Възможно е да използвате до 5 групи светкавици (A, B, C, D и E).

Режимите, които могат да бъдат зададени, са (1) „E-TTL II / E-TTL автоматичен контрол“, (2) „Ръчна светкавица“ и (3) „Автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата“. Когато е избран режим (1) или (3), всяка група се управлява самостоятелно така, че да се получи стандартна експонация за основния обект.

Тази функция е предназначена за напреднали потребители, които притежават задълбочени познания и опит в областта на осветяването.

Внимание

 • Снимането с безжично управление на няколко светкавици в режим Gr не е достъпно с фотоапарати, представени на пазара до края на 2011 г., или с EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D или EOS 1200D. Ще се използва снимане с до 3 групи (A, B и C) ().
 1. Използвайте джойстика на предаващата светкавица, за да изберете MODE.

 2. Задайте режим на светкавицата Gr.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете Gr и след това натиснете джойстика вертикално.
  • По време на снимането режимът на приемащата светкавица се задава автоматично от предаващата светкавица.
 3. Задайте настройка за група на приемащата светкавица.

  • Задайте настройка за група (A, B, C, D или E) на всяка приемаща светкавица.
 4. Задайте настройки за всяка група светкавици.

  • Чрез предаващата светкавица задайте режим за всяка група светкавици.
  • Натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете група, и след това натиснете джойстика вертикално.

  Задаване на режим на светкавицата.

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете режим измежду ETTL M Ext.A.

  Задаване на мощност и компенсация на експонацията на светкавицата.

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете мощност или компенсация на експонацията на светкавицата, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Когато използвате режим M, задайте мощност на светкавицата. Когато използвате режим ETTL Ext.A, задайте нужното ниво на компенсация на експонацията на светкавицата.
  • Повторете стъпка 3, за да настроите функцията на всяка група светкавици.
 5. Проверете нивото на заряда и след това снимайте.

  • Когато е изведен индикаторът CHARGE, можете да проверите състоянието на заряда на групите светкавици чрез индикациите, показани на екрана отляво. Например когато група A е заредена напълно, се показва (1).
  • Когато всички групи са заредени напълно, индикаторът CHARGE се скрива.
  • Вижте стъпка 7 в „Автоматично снимане със светкавица с 1 приемаща светкавица“ за други начини за проверка на състоянието на заряда.
  • Всяка приемаща светкавица се задейства според зададения режим.

Внимание

 • Когато задавате режим на светкавицата Ext.A, се уверете, че приемащите Speedlite светкавици са съвместими с автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата. Задействането на светкавиците в този режим не е възможно, ако светкавиците не са съвместими с автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата.
 • Когато е зададен режим на светкавицата ETTL Ext.A, експонацията на цялата група се управлява така, че да се получи стандартна експонация за основния обект.

Забележка

 • За режим Ext.A вижте ръководството за използване на светкавицата Speedlite, съвместима с автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата.
 • Не е необходимо групите светкавици, които ще бъдат задействани, да бъдат последователни. Например могат да се задават A, C, E
 • Ако не искате дадена група да се задейства, задайте OFF, когато задавате режим на светкавица на стъпка 3.