AF/ขับเคลื่อน

บทนี้จะอธิบายการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติและโหมดขับเคลื่อน และแนะนำการตั้งค่าเมนูบนแถบ AF [โฟกัสอัตโนมัติ]

ทางด้านขวาของหัวข้อ หมายถึง ฟังก์ชั่นนั้นสามารถใช้ได้เฉพาะในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์, ระบุค่ารูรับแสง, ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง หรือ ค้างชัตเตอร์

หมายเหตุ

  • AF หมายถึง การโฟกัสอัตโนมัติ MF หมายถึง การโฟกัสด้วยตนเอง