แถบเมนู: โฟกัสอัตโนมัติ (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

หมายเหตุ

  • เมื่อใช้เลนส์ที่ไม่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส [โหมดโฟกัส] จะแสดงขึ้นบนแถบ [โฟกัสอัตโนมัติ1]