แถบเมนู: โฟกัสอัตโนมัติ (ภาพนิ่ง)

ในโหมด ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้น