Servo AF ภาพเคลื่อนไหว

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ กล้องจะโฟกัสที่วัตถุอย่างต่อเนื่องระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: Servo AF ภาพเคลื่อนไหว]

 2. เลือก [ใช้งาน]

  • ใช้งาน

   • กล้องจะโฟกัสที่วัตถุอย่างต่อเนื่อง แม้ในขณะที่คุณไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก็ตาม
   • หากต้องการโฟกัสไปยังตำแหน่งที่เจาะจง หรือหากคุณต้องการที่จะไม่บันทึกเสียงกลไกที่เกิดจากเลนส์ คุณสามารถหยุด Servo AF ภาพเคลื่อนไหวได้ชั่วคราว โดยแตะ [Servo AF ภาพเคลื่อนไหว] ทางด้านล่างซ้ายของหน้าจอ
   • เมื่อหยุด Servo AF ภาพเคลื่อนไหวไว้ชั่วคราว หากคุณกลับสู่การบันทึกภาพเคลื่อนไหวหลังจากการดำเนินการ เช่น การกดปุ่ม เมนู หรือ การเล่นภาพ หรือเปลี่ยนวิธีโฟกัสอัตโนมัติ ฟังก์ชั่น Servo AF ภาพเคลื่อนไหวจะทำงานต่อ
  • ไม่ใช้งาน

   กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หรือกดปุ่ม เริ่ม AF เพื่อโฟกัส

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเมื่อตั้งค่าเป็น [Servo AF ภาพเคลื่อนไหว: ใช้งาน]

 • สภาวะการถ่ายภาพซึ่งอาจทำให้ยากต่อการโฟกัส

 • เนื่องจากมีการขับเคลื่อนเลนส์อย่างต่อเนื่องและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ระยะเวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่สามารถทำได้ () จะสั้นลง
 • ไมโครโฟนในตัวกล้องอาจบันทึกเสียงกลไกของเลนส์หรือเสียงการทำงานของกล้อง/เลนส์ด้วย หากทำการใช้งาน AF หรือใช้งานกล้องหรือเลนส์ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ในกรณีนี้ การใช้ไมโครโฟนภายนอกอาจลดเสียงเหล่านี้ หากเสียงยังคงรบกวนเมื่อใช้ไมโครโฟนภายนอก การถอดไมโครโฟนภายนอกออกจากกล้องและวางไว้ห่างจากกล้องและเลนส์อาจได้ผลดีกว่า
 • Servo AF ภาพเคลื่อนไหวจะหยุดชั่วคราวระหว่างการซูมหรือการดูภาพแบบขยาย
 • ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว หากวัตถุเข้าใกล้หรือขยับออก หรือหากหันกล้องในแนวตั้งหรือแนวนอน (การแพน) ภาพที่บันทึกอาจขยายหรือย่อชั่วขณะ (การเปลี่ยนแปลงกำลังขยายของภาพ)