การเลือกวิธีโฟกัสอัตโนมัติ

วิธีโฟกัสอัตโนมัติ

ใบหน้า+การติดตาม: หน้า+การติดตาม

กล้องจะตรวจจับและโฟกัสไปที่ใบหน้าของคน หรือสัตว์ จุดโฟกัสอัตโนมัติ [จุด AF] จะปรากฏบนใบหน้าที่ตรวจพบ จากนั้นจะติดตามไป

หากไม่สามารถตรวจพบใบหน้า พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติทั้งหมดจะถูกใช้สำหรับการเลือก AF อัตโนมัติ

เมื่อใช้ Servo AF คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับ Servo AF ได้ () ตราบใดที่กรอบพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสามารถติดตามวัตถุระหว่างการถ่ายภาพ การโฟกัสจะดำเนินต่อไป

AF จุดเล็ก: AF จุดเล็ก

กล้องจะโฟกัสในตำแหน่งที่แคบลงกว่าการใช้ AF จุดเดียว

AF จุดเดียว: AF จุดเดียว

กล้องจะโฟกัสโดยใช้จุดโฟกัสอัตโนมัติจุดเดียว [AF จุดเดียว]

ขยายพื้นที่ AF: ขยายพื้นที่ AF: ขยายจุดโฟกัสอัตโนมัติ

โฟกัสโดยใช้จุด AF [AF จุดเดียว] หนึ่งจุดและจุด AF ที่ระบุไว้ในกรอบสีน้ำเงินนี้ ใช้ได้ผลดีกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ซึ่งยากต่อการติดตามวัตถุด้วยการใช้ AF จุดเดียว

การโฟกัสบนวัตถุที่คุณต้องการง่ายกว่าแบบโซน AF

เมื่อใช้งาน Servo AF คุณจะโฟกัสโดยใช้จุด AF [AF จุดเดียว] ก่อน

ขยายพื้นที่ AF (เลือกด้วยตนเอง: รอบทิศทาง): ขยายพื้นที่ AF: โดยรอบ

โฟกัสโดยใช้จุด AF [AF จุดเดียว] หนึ่งจุดและจุด AF โดยรอบที่ระบุไว้ในกรอบสีน้ำเงินนี้ ซึ่งทำให้สามารถโฟกัสบนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าขยายพื้นที่ AF: ขยายพื้นที่ AF การทำงานของ Servo AF จะเหมือนกับขยายพื้นที่ AF: ขยายพื้นที่ AF

แบบโซน AF: แบบโซนAF

ใช้ระบบเลือก AF อัตโนมัติในกรอบโซน AF เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าขยายพื้นที่ AF ซึ่งทำให้การโฟกัสง่ายกว่าขยายพื้นที่ AF

การกำหนดพื้นที่โฟกัสไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด แต่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น ใบหน้า (ของคน หรือสัตว์) การเคลื่อนไหวของวัตถุ และระยะห่างของวัตถุ

จุด AF ที่อยู่ในโฟกัสจะแสดงด้วย [AF จุดเดียว]

โซน AF กว้าง (แนวตั้ง): โซน AF กว้าง: แนวตั้ง

ใช้ระบบเลือก AF อัตโนมัติในกรอบโซน AF ขนาดกว้างในแนวตั้งเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าแบบโซน AF ซึ่งทำให้การโฟกัสง่ายกว่า AF จุดเดียว/ขยายพื้นที่ AF และยังใช้ได้ผลดีกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

การกำหนดพื้นที่โฟกัสไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด แต่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น ใบหน้า (ของคน หรือสัตว์) การเคลื่อนไหวของวัตถุ และระยะห่างของวัตถุ

จุด AF ที่อยู่ในโฟกัสจะแสดงด้วย [AF จุดเดียว]

โซน AF กว้าง (แนวนอน): โซน AF กว้าง: แนวนอน

ใช้ระบบเลือก AF อัตโนมัติในกรอบโซน AF ขนาดกว้างในแนวนอนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าแบบโซน AF ซึ่งทำให้การโฟกัสง่ายกว่า AF จุดเดียว/ขยายพื้นที่ AF และยังใช้ได้ผลดีกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

การกำหนดพื้นที่โฟกัสไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด แต่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น ใบหน้า (ของคน หรือสัตว์) การเคลื่อนไหวของวัตถุ และระยะห่างของวัตถุ

จุด AF ที่อยู่ในโฟกัสจะแสดงด้วย [AF จุดเดียว]

การเลือกวิธีโฟกัสอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกวิธีการโฟกัสอัตโนมัติให้เหมาะกับสภาวะการถ่ายภาพหรือวัตถุ

หากคุณต้องการโฟกัสด้วยตนเอง โปรดดู การโฟกัสด้วยตนเอง

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: วิธีโฟกัสอัตโนฯ]

 2. เลือกวิธีโฟกัสอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • ในโหมด ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ, [หน้า+การติดตาม] จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
 • ในการตั้งค่าวิธีโฟกัสอัตโนมัติ คุณยังสามารถกดปุ่ม เลือกจุด AF แล้วปุ่ม หลายหน้าที่
 • คำอธิบายต่อไปนี้จะใช้กับกล้องที่ตั้งค่าการโฟกัสอัตโนมัติเป็น [AF ครั้งเดียว] () เมื่อตั้งค่า [Servo AF] () จุด AF จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อจับโฟกัสได้แล้ว

ใบหน้า (ใบหน้า)+การติดตาม: ใบหน้า+การติดตาม

กล้องจะตรวจจับและโฟกัสไปที่ใบหน้าของคน หรือสัตว์ หากใบหน้าขยับ จุดโฟกัสอัตโนมัติ [จุด AF] จะเคลื่อนที่ตามใบหน้านั้นด้วย

คุณสามารถตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: ตรวจจับดวงตา] เป็น [ใช้งาน] เพื่อถ่ายภาพให้ดวงตาของบุคคลอยู่ในโฟกัส () ได้

 1. ตรวจสอบจุดโฟกัสอัตโนมัติ

  • จุดโฟกัสอัตโนมัติ [จุด AF] จะปรากฏบนใบหน้าที่ตรวจพบ
  • ในการเลือกใบหน้าที่จะโฟกัสเมื่อสามารถตรวจพบได้หลายใบหน้า ให้กดปุ่ม เลือกจุด AF เพื่อเปลี่ยนจุด AF เป็น [ปรับจุด AF] จากนั้นใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ ในขณะที่คุณใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ จุด AF จะเปลี่ยนไปอีกครั้งเป็น [ปรับการติดตามวัตถุ]
  • คุณยังสามารถแตะหน้าจอเพื่อเลือกใบหน้า
 2. โฟกัสและถ่ายภาพ

  • เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและวัตถุอยู่ในโฟกัสแล้ว จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเป็นสีเขียวและกล้องจะส่งเสียงเตือน

   จุดโฟกัสอัตโนมัติสีส้มแสดงว่ากล้องไม่สามารถโฟกัสบนวัตถุได้

หมายเหตุ

 • การเลือกใบหน้าของคน หรือสัตว์ด้วยตนเองโดยการแตะที่หน้าจอหรือใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ จะเปลี่ยนกรอบ AF เป็น [การติดตามวัตถุ] และล็อคการติดตามเป้าหมายนั้น และกล้องจะติดตามเป้าหมายแม้จะเคลื่อนที่ไปภายในหน้าจอ
 • หากต้องการปลดล็อคการติดตาม ให้แตะ [ปลดการติดตามวัตถุ] หรือกดปุ่ม ตั้งค่า

ข้อควรระวัง

 • การแตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสจะโฟกัสด้วย [AF ครั้งเดียว] โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการโฟกัสอัตโนมัติ
 • หากใบหน้าไม่อยู่ในโฟกัส จะไม่สามารถตรวจจับใบหน้าได้ ปรับโฟกัสด้วยตนเอง () เพื่อให้สามารถตรวจจับใบหน้า จากนั้นทำการโฟกัสอัตโนมัติ
 • วัตถุอื่นนอกเหนือจากใบหน้าบุคคล หรือใบหน้าสัตว์ หรือร่างกายอาจถูกตรวจพบ
 • การตรวจจับใบหน้าจะไม่ทำงานหากใบหน้าในภาพมีขนาดเล็กมากหรือใหญ่มาก สว่างหรือมืดเกินไป หรือถูกซ่อนเป็นบางส่วน
 • การตรวจจับใบหน้าสำหรับสัตว์จะไม่สามารถทำได้เมื่อเป้าหมายอยู่ไกลเกินไปหรือไม่หันหน้าเข้าหากล้องอย่างนิ่งๆ จุด AF จะแสดงขึ้นบนร่างกายทั้งหมด
 • การตรวจจับจะไม่สามารถทำได้สำหรับนกที่พรางตัวในป่า หรือในสถานการณ์ที่คล้ายกัน
 • การโฟกัสอัตโนมัติอาจไม่สามารถตรวจจับโฟกัสวัตถุหรือใบหน้าที่อยู่ในตำแหน่งขอบของหน้าจอได้ จัดองค์ประกอบภาพให้วัตถุอยู่ตรงกลาง หรือนำวัตถุให้ใกล้จุดกึ่งกลางมากขึ้น

หมายเหตุ

 • สำหรับเป้าหมายบุคคล [จุด AF] ที่กำลังทำงานอาจครอบคลุมเพียงบางส่วนของใบหน้า ไม่ใช่ทั้งใบหน้า
 • ขนาดของจุดโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับวัตถุ

การตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นของ Servo AF

คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นของ Servo AF ได้ด้วยตนเองเมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: จุด Servo AF เริ่มต้นสำหรับ หน้า การติดตามวัตถุ] เป็นตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [อัตโนมัติ] ()

 1. ตั้งค่าวิธีโฟกัสอัตโนมัติเป็น [ หน้า+การติดตาม] ()

 2. ตั้งค่าการโฟกัสอัตโนมัติเป็น [Servo AF] ()

 3. ตั้งค่าจุด AF

  • กรอบพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ (1) และจุดโฟกัสอัตโนมัติ (2) จะแสดงขึ้น
  • ในการเลื่อนจุด AF ไปยังตำแหน่งสำหรับการโฟกัส ให้กดปุ่ม เลือกจุด AF แล้วใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ หรือแตะที่หน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • หากต้องการจัดจุด AF ไว้ตรงกลางขณะใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ ให้กด ปุ่มอเนกประสงค์ ลงตรงๆ
  • หากต้องการจัดจุด AF ไว้ตรงกลางหลังจากที่คุณยืนยันแล้ว ให้แตะ [ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง] หรือกดปุ่ม ตั้งค่า

เป้าหมายที่ตรวจจับ

คุณสามารถระบุเงื่อนไขสำหรับการเลือกเป้าหมายหลักที่จะติดตามโดยอัตโนมัติ

มีผลเมื่อวิธีโฟกัสอัตโนมัติเป็นใบหน้า+การติดตาม แบบโซน AF หรือโซน AF กว้าง (แนวตั้งหรือแนวนอน)

 • คน

  ให้ความสำคัญกับใบหน้าหรือศีรษะของผู้คนเป็นวัตถุหลักในการติดตาม

  เมื่อไม่สามารถตรวจจับใบหน้าหรือศีรษะของผู้คน กล้องอาจติดตามอวัยวะส่วนอื่นๆ

 • สัตว์

  ตรวจจับสัตว์ (สุนัข แมว หรือนก) และบุคคล และให้ความสำคัญกับผลการตรวจจับสำหรับสัตว์เป็นวัตถุหลักในการติดตาม

  สำหรับสัตว์ กล้องพยายามตรวจจับใบหน้าหรือร่างกาย และจุดโฟกัสอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ตรวจพบ

  เมื่อไม่สามารถตรวจจับใบหน้าหรือศีรษะของสัตว์ กล้องอาจติดตามอวัยวะส่วนอื่นๆ

 • ไม่เน้น

  กล้องจะกำหนดเป้าหมายหลักโดยอัตโนมัติจากข้อมูลเป้าหมายที่ตรวจพบ

การตรวจจับดวงตา

เมื่อตั้งค่าวิธีโฟกัสอัตโนมัติเป็น [หน้า+การติดตาม] คุณสามารถถ่ายภาพให้ดวงตาของคน หรือสัตว์อยู่ในโฟกัสได้

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: ตรวจจับดวงตา]

 2. เลือก [ใช้งาน]

 3. เล็งกล้องไปยังวัตถุ

  • จุดโฟกัสอัตโนมัติจะแสดงขึ้นรอบๆ ดวงตาของพวกเขา
  • ในการเลือกดวงตาที่จะโฟกัส ให้กดปุ่ม เลือกจุด AF เพื่อเปลี่ยนจุด AF เป็น [ปรับจุด AF] จากนั้นใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ ในขณะที่คุณใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ จุด AF จะเปลี่ยนไปอีกครั้งเป็น [ปรับการติดตามวัตถุ]
  • คุณยังสามารถแตะหน้าจอเพื่อเลือกดวงตา
  • หากตรวจไม่พบดวงตาที่คุณเลือก กล้องจะเลือกดวงตาที่จะโฟกัสโดยอัตโนมัติ
 4. ถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง

 • ดวงตาของบุคคลอาจไม่สามารถตรวจจับได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลและสภาวะการถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • หากต้องการเปลี่ยนไปเป็น [ตรวจจับดวงตา: ไม่ใช้งาน] โดยไม่ใช้การทำงานของเมนู ให้กดปุ่ม เลือกจุด AF แล้วกดปุ่ม ข้อมูล หากต้องการเปลี่ยนไปเป็น [ตรวจจับดวงตา: ใช้งาน] ให้กดปุ่ม ข้อมูล อีกครั้ง

AF จุดเล็ก / AF จุดเดียว / ขยายพื้นที่ AF: ขยายพื้นที่ AF / ขยายพื้นที่ AF: โดยรอบ / แบบโซน AF / โซน AF กว้าง: แนวตั้ง / โซน AF กว้าง: แนวนอน

คุณสามารถตั้งค่าจุด AF หรือกรอบโซน AF ได้ด้วยตนเอง นี่เป็นการใช้หน้าจอแสดง AF จุดเดียวเป็นตัวอย่าง

 1. ตรวจสอบจุดโฟกัสอัตโนมัติ

  • จุดโฟกัสอัตโนมัติ (1) จะปรากฏขึ้น
  • สำหรับขยายพื้นที่ AF: ขยายพื้นที่ AF หรือขยายพื้นที่ AF: โดยรอบ จุด AF ที่อยู่ติดกันจะแสดงขึ้นด้วย
  • สำหรับแบบโซน AF, โซน AF กว้าง: แนวตั้ง หรือโซน AF กว้าง: แนวนอน กรอบโซน AF ที่คุณกำหนดจะแสดงขึ้น
 2. เลื่อนจุดโฟกัสอัตโนมัติ

  • กดปุ่ม เลือกจุด AF ใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลื่อนจุด AF ไปยังตำแหน่งสำหรับการโฟกัส จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า (แต่โปรดทราบว่าเมื่อใช้เลนส์บางชนิด อาจไม่สามารถเลื่อนไปที่ขอบของหน้าจอ)
  • หากต้องการจัดจุด AF ไว้ตรงกลางขณะใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ ให้กด ปุ่มอเนกประสงค์ ลงตรงๆ
  • คุณยังสามารถโฟกัสโดยการแตะตำแหน่งบนหน้าจอได้อีกด้วย
  • หากต้องการจัดจุด AF หรือกรอบโซน AF ไว้ตรงกลาง ให้แตะ [ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง] หรือกดปุ่ม ตั้งค่า
 3. โฟกัสและถ่ายภาพ

  • เล็งจุดโฟกัสอัตโนมัติไปยังวัตถุ และกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • เมื่อจับโฟกัสได้แล้ว จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและมีเสียงเตือนดังขึ้น
  • หากไม่สามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม

ข้อควรระวัง

 • กล้องจะสลับจุด AF ที่กำลังทำงาน [AF จุดเดียว] อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามวัตถุ เมื่อตั้งค่าแบบโซน AF หรือโซน AF กว้าง (แนวตั้งหรือแนวนอน) เป็น Servo AF แต่การติดตามอาจไม่สามารถทำได้ภายใต้สภาวะการถ่ายภาพบางอย่าง เช่น เมื่อวัตถุมีขนาดเล็ก
 • การโฟกัสอาจทำได้ยากเมื่อใช้จุดโฟกัสอัตโนมัติบริเวณขอบภาพ ในกรณีนี้ ให้เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติกึ่งกลาง
 • การแตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสจะโฟกัสด้วย [AF ครั้งเดียว] โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการโฟกัสอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • ด้วย [โฟกัสอัตโนมัติ: จุด AF ตามแนวภาพ] คุณสามารถตั้งค่าแยกจุด AF สำหรับการถ่ายภาพแนวตั้งและแนวนอนได้ ()

ดูภาพแบบขยาย

หากต้องการตรวจสอบโฟกัสเมื่อวิธีโฟกัสอัตโนมัติเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [ หน้า+การติดตาม] ให้ขยายการแสดงภาพประมาณ 5× หรือ 10× โดยการกดปุ่ม ขยายหรือย่อ (หรือแตะ [ขยายหรือย่อ])

 • การขยายจะอยู่ตรงกลางของจุด AF สำหรับ [AF จุดเล็ก], [AF จุดเดียว], [ขยายพื้นที่ AF: ขยายจุดโฟกัสอัตโนมัติ] และ [ขยายพื้นที่ AF: โดยรอบ] และบนกรอบโซน AF สำหรับ [แบบโซนAF], [โซน AF กว้าง: แนวตั้ง] และ [โซน AF กว้าง: แนวนอน]
 • การโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานพร้อมกับการแสดงภาพที่ถูกขยาย หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเมื่อตั้งค่าเป็น [AF จุดเล็ก] และ [AF จุดเดียว] เมื่อตั้งค่าเป็นวิธีโฟกัสอัตโนมัตินอกเหนือจาก [AF จุดเล็ก] และ [AF จุดเดียว] การโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานหลังจากทำการคืนค่าเป็นการแสดงภาพแบบปกติ
 • เมื่อใช้ Servo AF หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งในระหว่างการดูภาพแบบขยาย กล้องจะกลับสู่การดูภาพแบบปกติเพื่อทำการโฟกัส

ข้อควรระวัง

 • หากการโฟกัสทำได้ยากเมื่อใช้การดูภาพแบบขยาย ให้กลับสู่การดูภาพแบบปกติและทำการโฟกัสอัตโนมัติ
 • หากคุณทำการโฟกัสอัตโนมัติในขณะดูภาพแบบปกติแล้วใช้การดูภาพแบบขยาย อาจไม่ได้การโฟกัสที่ถูกต้อง
 • ความเร็วการโฟกัสอัตโนมัติจะแตกต่างกันระหว่างการดูภาพแบบปกติและการดูภาพแบบขยาย
 • AF ต่อเนื่อง และ Servo AF ภาพเคลื่อนไหวจะไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่หน้าจอแสดงผลถูกขยาย
 • เมื่อใช้การดูภาพแบบขยาย การจับโฟกัสจะทำได้ยากขึ้นเนื่องจากการสั่นของกล้อง แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง

คำแนะนำในการถ่ายภาพโดยใช้การโฟกัสอัตโนมัติ

 • แม้จะโฟกัสได้แล้ว การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะทำให้จับโฟกัสอีกครั้ง
 • ความสว่างของภาพอาจเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการโฟกัสอัตโนมัติ
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพและวัตถุ การโฟกัสอาจต้องใช้เวลานานขึ้น หรือความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจลดลง
 • หากแหล่งกำเนิดแสงเปลี่ยน ขณะที่คุณถ่ายภาพ ภาพหน้าจออาจเกิดแสงวูบวาบ และอาจทำให้โฟกัสได้ยากขึ้น ในกรณีนี้ ให้เปิดกล้องใหม่อีกครั้ง และกลับมาถ่ายภาพด้วยการโฟกัสอัตโนมัติใต้แหล่งกำเนิดแสงที่คุณจะใช้
 • หากไม่สามารถโฟกัสได้โดยใช้การโฟกัสอัตโนมัติ ให้โฟกัสด้วยตนเอง ()
 • หากวัตถุอยู่ที่ขอบของหน้าจอ ที่ซึ่งหลุดโฟกัสอยู่เล็กน้อย พยายามทำให้วัตถุนั้นอยู่กึ่งกลาง (หรือ จุดโฟกัสอัตโนมัติ, กรอบโซนโฟกัสอัตโนมัติ) เพื่อให้อยู่ในโฟกัส จากนั้นจัดองค์ประกอบภาพก่อนถ่ายภาพ
 • สำหรับเลนส์บางชนิด อาจต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อจับโฟกัสด้วยการโฟกัสอัตโนมัติ หรืออาจไม่ได้การโฟกัสที่ถูกต้อง

สภาวะการถ่ายภาพซึ่งอาจทำให้ยากต่อการโฟกัส

 • วัตถุที่มีความเปรียบต่างต่ำ เช่น ท้องฟ้าสีฟ้า พื้นผิวสีทึบที่เรียบแบน หรือเมื่อรายละเอียดบริเวณสว่างหรือมืดขาดหายไป
 • วัตถุในสภาวะแสงน้อย
 • ลายทางและลวดลายแบบอื่นๆ ที่มีความแตกต่างตามแนวนอนเท่านั้น
 • วัตถุที่มีลวดลายเป็นแบบแผน (ตัวอย่าง: กลุ่มหน้าต่างของตึกสูง แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
 • เค้าโครงวัตถุและลายเส้นที่ละเอียด
 • ภายใต้แหล่งแสงที่เปลี่ยนความสว่าง สี หรือรูปแบบตลอดเวลา
 • ฉากกลางคืนหรือจุดแสง
 • การสั่นไหวของภาพใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED
 • วัตถุขนาดเล็กมาก
 • วัตถุอยู่ที่ขอบของหน้าจอ
 • วัตถุที่ถ่ายแบบย้อนแสงมากๆ หรือวัตถุที่มีผิวสะท้อน (ตัวอย่าง: รถยนต์ที่มีพื้นผิวสะท้อนแสงสูง ฯลฯ)
 • วัตถุในระยะใกล้และไกลที่อยู่ในจุดโฟกัสเดียวกัน (ตัวอย่าง: สัตว์ในกรง ฯลฯ)
 • วัตถุในจุดโฟกัสที่ขยับอยู่ตลอดเวลาและจะไม่หยุดนิ่งเนื่องจากกล้องสั่นหรือวัตถุเบลอ
 • ทำการโฟกัสอัตโนมัติขณะที่วัตถุหลุดโฟกัสไปมาก
 • ปรับใช้เอฟเฟคซอฟต์โฟกัสเมื่อใช้เลนส์ซอฟต์โฟกัส
 • เมื่อใช้ฟิลเตอร์แบบเทคนิคพิเศษ
 • จุดรบกวน (จุดแสง ริ้ว ฯลฯ) ปรากฏบนหน้าจอในระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติ

ขอบเขตการโฟกัสอัตโนมัติ

ขอบเขตการโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลนส์ อัตราส่วนภาพ และคุณภาพของภาพที่ใช้ และหากคุณกำลังถ่ายภาพเคลื่อนไหว 4K หรือใช้งานคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตัดขอบภาพเคลื่อนไหวหรือดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวอยู่ด้วยหรือไม่