การตั้งค่า AF แบบแตะและลาก

คุณสามารถเลื่อนจุด AF หรือกรอบโซน AF ได้โดยการแตะหรือลากบนหน้าจอในขณะที่คุณมองผ่านช่องมองภาพ

AF แบบแตะและลาก

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: การตั้งค่า AF แบบแตะและลาก]

 2. เลือก [AF แบบแตะและลาก]

  • เลือก [ใช้งาน]

วิธีการวางตำแหน่ง

คุณสามารถตั้งค่าวิธีกำหนดตำแหน่งโดยการแตะหรือลาก

 1. ตั้งค่า [วิธีการวางตำแหน่ง]

  • สมบูรณ์

   จุด AF จะเลื่อนไปยังตำแหน่งที่แตะหรือลากบนหน้าจอ

  • สัมพัทธ์

   จุด AF จะเลื่อนไปในทิศทางที่คุณลาก ตามระยะที่สอดคล้องกับระยะที่คุณลาก ไม่ว่าคุณจะแตะที่ใดของหน้าจอ

บริเวณที่สัมผัสได้

คุณสามารถกำหนดพื้นที่ของหน้าจอที่ใช้สำหรับการแตะและลาก

 1. ตั้งค่า [บริเวณที่สัมผัสได้]

หมายเหตุ

 • การแตะหน้าจอเมื่อตั้งค่า [ หน้า+การติดตาม] จะแสดงกรอบวงกลมสีส้ม [กรอบวงกลมสีส้ม] หลังจากคุณยกนิ้วขึ้นในตำแหน่งที่เลื่อนจุด AF ไป [การติดตามวัตถุ] จะแสดงขึ้นและวัตถุนั้นจะถูกติดตาม หากต้องการยกเลิกการเลือกวัตถุ ให้กดปุ่ม ตั้งค่า