การเลือกโหมดขับเคลื่อน

มีโหมดขับเคลื่อนถ่ายภาพเดี่ยว และถ่ายภาพต่อเนื่อง ซึ่งคุณสามารถเลือกโหมดขับเคลื่อนให้เหมาะกับฉากหรือวัตถุ

 1. กดปุ่ม หลายหน้าที่ (ระยะเวลา 6 วินาที)

  • เมื่อภาพแสดงบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม หลายหน้าที่
 2. เลือกรายการโหมดขับเคลื่อน

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกรายการโหมดขับเคลื่อน
 3. เลือกโหมดขับเคลื่อน

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อทำการเลือก
 • [ถ่ายภาพเดี่ยว] ถ่ายภาพเดี่ยว

  เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ ภาพจะถ่ายเพียงภาพเดียว

 • [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง +

  เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ สูงสุดประมาณ 12 ภาพ/วินาที ขณะที่ยังคงกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

 • [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง

  เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ 8.0 ภาพ/วินาที ([การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์] ตั้งค่าเป็น [กลไก]: สูงสุดประมาณ 6.0 ภาพ/วินาที) ในขณะที่คุณกดปุ่มค้างไว้

 • [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ] ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ

  เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ สูงสุดประมาณ 3.0 ภาพ/วินาที ขณะที่ยังคงกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

 • [ตั้งเวลา 10 วินาที] ตั้งเวลา: 10 วิ./รีโมทคอนโทรล

 • [ตั้งเวลา 2 วินาที] ตั้งเวลา: 2 วิ./รีโมทคอนโทรล

  สำหรับการถ่ายภาพแบบตั้งเวลา โปรดดู การใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ สำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล โปรดดู การถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล

ข้อควรระวัง

 • ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องประมาณ 12 ภาพ/วินาที ด้วย [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] สามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  • อุณหภูมิห้อง (23°C/73°F)
  • ระดับแบตเตอรี่ (LP-E6NH): อย่างน้อยประมาณ 50% (หรือใช้กริปแบตเตอรี่เสริมรุ่น BG-R10 ที่มีระดับแบตเตอรี่อย่างน้อยประมาณ 50% สำหรับ LP-E6NH สองก้อน)
  • ความเร็วชัตเตอร์: 1/1000 วินาที หรือเร็วกว่า
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi: ไม่เชื่อมต่อ
  • การลดแสงวูบวาบ: ไม่ใช้
  • ตั้งค่ารูรับแสงกว้างสุด เมื่อใช้เลนส์ RF หรือเลนส์ EF ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น]*

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเลนส์ EF ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] โปรดดู เลนส์ EF ที่รองรับการถ่ายภาพต่อเนื่อง 12 ภาพ/วินาที

 • ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องสำหรับ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] และ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] จะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับแบตเตอรี่ อุณหภูมิ การลดแสงวูบวาบ ความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง สภาพของวัตถุ ความสว่าง การโฟกัสอัตโนมัติ ชนิดของเลนส์ การใช้แฟลช และการตั้งค่าการถ่ายภาพ

  (ภาพ/วินาที โดยประมาณ)
  การแสดงไอคอน สีเขียว สีขาว สีขาว (กะพริบ)
  ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น 12 9.2 6.8
  ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง สำหรับ [อิเล็ก.ม่านแรก] 8.0 6.0 4.9
  สำหรับ [กลไก] 6.0 5.1 3.8
 • ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจช้าลงเมื่อใช้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพในการชาร์จต่ำ ()
 • ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย Servo AF อาจช้าลงขึ้นอยู่กับสภาพของวัตถุหรือเลนส์ที่ใช้
 • ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจลดลงเมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงไฟที่กะพริบด้วยการตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายลดแสงวูบวาบ] เป็น [ใช้งาน] () นอกจากนี้ เวลาถ่ายภาพต่อเนื่องอาจผิดเพี้ยน และช่วงเวลาในการลั่นชัตเตอร์อาจนานขึ้น
 • เมื่อหน่วยความจำภายในเต็มระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจลดลง เนื่องจากการถ่ายภาพจะถูกปิดใช้งานชั่วคราว ()