การใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

ใช้การตั้งเวลา เมื่อต้องการให้ตัวเองอยู่ในภาพที่ถ่าย เช่น การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 1. กดปุ่ม หลายหน้าที่ (ระยะเวลา 6 วินาที)

  • เมื่อภาพแสดงบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม หลายหน้าที่
 2. เลือกรายการโหมดขับเคลื่อน

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกรายการโหมดขับเคลื่อน
 3. เลือกการตั้งเวลา

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกการตั้งเวลา

   ตั้งเวลา 10 วินาที: ถ่ายภาพใน 10 วินาที

   ตั้งเวลา 2 วินาที: ถ่ายภาพใน 2 วินาที

 4. ถ่ายภาพ

  • โฟกัสที่วัตถุ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
  • ในการตรวจสอบการทำงาน ให้มองสัญญาณไฟตั้งเวลา ฟังเสียงเตือน หรือดูการนับถอยหลังเป็นวินาทีบนหน้าจอ
  • หลอดไฟการตั้งเวลาจะกะพริบเร็วขึ้น และกล้องจะส่งเสียงเตือนอย่างรวดเร็ว ประมาณ 2 วินาที ก่อนที่ภาพถูกถ่าย

หมายเหตุ

 • ใช้ [ตั้งเวลา 2 วินาที] ในการเริ่มถ่ายภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือภาพที่มีการเปิดรับแสงนาน เป็นต้น โดยไม่ต้องสัมผัสกล้อง (เพื่อหลีกเลี่ยงอาการกล้องสั่น) เมื่อติดขาตั้งกล้อง
 • หลังจากถ่ายภาพแบบตั้งเวลา แนะนำให้เล่นดูภาพ () เพื่อตรวจสอบการโฟกัสและการเปิดรับแสง
 • เมื่อใช้ระบบตั้งเวลาเพื่อถ่ายภาพตัวเอง ให้ใช้การล็อคโฟกัส () กับวัตถุที่อยู่ในระยะเดียวกับตำแหน่งที่คุณจะยืน
 • หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาหลังจากเริ่มทำงานแล้ว ให้แตะหน้าจอหรือกดปุ่ม ตั้งค่า
 • เวลาปิดสวิตช์อัตโนมัติอาจขยายนานขึ้นเมื่อตั้งค่ากล้องสำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล