AF ต่อเนื่อง

ฟังก์ชั่นนี้ทำให้วัตถุโดยทั่วไปอยู่ในโฟกัส หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะเตรียมพร้อมสำหรับโฟกัสทันที

  1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: AF ต่อเนื่อง]

  2. เลือก [ใช้งาน]

ข้อควรระวัง

  • จำนวนภาพที่ถ่ายได้จะน้อยลงเมื่อตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] เนื่องจากมีการขับเคลื่อนเลนส์อย่างต่อเนื่องและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่