Popis položiek

 1. (1)Panel na odraz v očiach (zložený stav)
 2. (2)Široký panel (zložený stav)
 3. (3)Hlava blesku (jednotka emitujúca svetlo)
 4. (4)Detektor farebného filtra
 5. (5)Merací prijímač externého blesku
 6. (6)Bezdrôtový prijímač s optickým prenosom
 7. (7)Žiarič pomocného lúča AF
 8. (8)Upevňovacia koncovka
 1. (9)Zaisťovací kolík
 2. (10)Kontakty
 3. (11)Zásuvka externého zdroja napájania
 4. (12)Detektor rozptylky
 5. (13)Kryt konektorov
 6. (14)Kryt priestoru pre batériu
 7. (15)Zámok krytu priestoru pre batériu
 8. (16)Synchronizačný konektor

Poznámka

 • Nie je vybavený konektorom diaľkového spustenia (spúšťací kábel SR-N3 nie je možné použiť).
 1. (1)Odrazový adaptér/diel nástavca na farebné filtre
 2. (2)PREPOJENIE Indikátor potvrdenia rádiového prenosu
 3. (3)Panel LCD
 4. (4)PODPONUKA Tlačidlo podponuky
 5. (5)LAMP Tlačidlo LAMP
 6. (6)Zrušiť Tlačidlo Zrušiť
 7. (7)Zaisťovacia páčka upevňovacej koncovky
 8. (8)Tlačidlo zaistenia/uvoľnenia
 9. (9)Označenie uhla odrazu
 10. (10)Tlačidlo zaistenia/uvoľnenia odrazu
 1. (11)Joystick

  PRIBLÍŽENIE Zoom

  MODE Režim blesku

  Bezdrôtové/káblové nastavenie snímania Bezdrôtové/káblové nastavenie snímania

  Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku

 2. (12)Vypínač

  Zapnuté napájanie Zapnuté napájanie

  LOCK Uzamknutie tlačidiel/voliča (zapnuté napájanie)

  Vypnuté napájanie Vypnuté napájanie

 3. (13) Indikátor pripravenosti blesku/testovacie tlačidlo blesku Indikátor pripravenosti blesku/testovacie tlačidlo blesku
 4. (14)Výberový volič Výberový volič
 5. (15)Adaptér s odolnosťou voči prachu a kvapkám

Panel LCD

Automatický blesk E-TTL II/E-TTL (), Režim priority sériového snímania ()

 1. (1)Kompenzácia expozície blesku Kompenzácia expozície blesku
 2. (2)ETTL Automatický blesk E-TTL II/E-TTL

  CSP Režim priority sériového snímania

 3. (3)Štandardný Štandardný

  Priorita smerného čísla Priorita smerného čísla

  Priorita distribúcie svetla Priorita distribúcie svetla

  Odraz Odraz zhora

  Snímanie s bleskom na krátku vzdialenosť Odraz zdola

  Rozptylka nasadená Rozptylka nasadená

  Farebný filter nasadený Farebný filter nasadený

  Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku) Zvýšenie teploty (obmedzenie spustenia blesku)

  Modelovacie svetlo rozsvietené Modelovacie svetlo rozsvietené

 4. (4)Synchronizácia na prvú lamelu Synchronizácia na prvú lamelu (normálne snímanie)

  Synchronizácia na druhú lamelu Synchronizácia na druhú lamelu

  Synchronizácia s krátkymi časmi Synchronizácia s krátkymi časmi

 5. (5)Hodnota kompenzácie expozície blesku
 6. (6)Účinný dosah blesku/vzdialenosť snímania

  Metre Zobrazenie v metroch

  Stopy Zobrazenie v stopách

 1. (7)CHARGE Indikátor nabíjania

  A Automatické nastavenie

  M Ručné nastavenie

 2. (8)Priblíženie Zobrazenie zoomu

  Varovanie: široký panel + odraz Varovanie: široký panel + odraz

  Varovanie: mimo rozsahu zábleskového pokrytia Varovanie: mimo rozsahu zábleskového pokrytia

 3. (9)Zábleskové pokrytie (ohnisková vzdialenosť)
 4. (10)Indikátor kapacity batérie
 5. (11)FEB (Stupňovanie expozície blesku) FEB (stupňovanie expozície blesku)
 6. (12)Postupnosť snímania s funkciou FEB
 7. (13)Úroveň expozície blesku
 8. (14)F Hodnota clony

Manuálny blesk ()

 1. (1)M Manuálny blesk
 2. (2)Výkon manuálneho blesku
 1. (3)Úroveň manuálneho blesku

Poznámka

 • Zobrazené položky sú príklady. Zobrazí sa iba časť zodpovedajúca nastaveniam.
 • Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa rozsvieti panel LCD ().

Stroboskopický blesk ()

 1. (1)MULTI Stroboskopický blesk
 2. (2)Frekvencia zábleskov
 1. (3)Počet zábleskov

Automatické/manuálne meranie externého záblesku ()

 1. (1)Ext.A Automatické meranie externého záblesku

  Ext.M Manuálne meranie externého záblesku

 2. (2)ISO Zobrazenie ISO
 1. (3)Citlivosť ISO

Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu/bezdrôtové snímanie pomocou optického prenosu ( / )

 • Vysielacie jednotky

  1. (1)VYSIELAČ Nastavenie vysielača

   SUB SENDER Nastavenie vedľajšieho vysielača*1

  2. (2)Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu Rádiový prenos bezdrôtový

   Bezdrôtový optický prenos Optický prenos bezdrôtový

  3. (3)Režim blesku

   Automatický blesk ETTL E-TTL II/E-TTL

   M Manuálny blesk

   MULTI Stroboskopický blesk

   Gr Skupinová aktivácia*1

  4. (4)Spustenie blesku vysielača zapnuté Spustenie blesku vysielača zapnuté

   Spustenie blesku vysielača vypnuté Spustenie blesku vysielača vypnuté

  1. (5)Ovládanie skupín spustenia
  2. (6)Ch Prenosový kanál

   AUTO Automatické nastavenie prenosového kanála*1

  3. (7)Identifikátor bezdrôtového rádiového systému:*1
  4. (8)CHARGE Indikátor nabíjania vysielača/prijímača
  5. (9)Varovanie na synchronizačný čas Varovanie na synchronizačný čas*1
  6. (10)Nabíjanie prijímača je dokončené Nabíjanie prijímača je dokončené*1
  7. (11)Pomer výkonu blesku

  1: Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu Iba rádiový prenos bezdrôtový

  1. (1)Nabíjanie prijímača je dokončené Nabíjanie prijímača je dokončené*1
  2. (2)Ovládanie skupín spustenia
  1. (3)Indikátor nabíjania vysielača/prijímača
  2. (4)Režim skupinovej aktivácie*2

  1: Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu Iba rádiový prenos bezdrôtový

  2: Gr Iba skupinová aktivácia

  Poznámka

  • Počas bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu, keď sú vysielač a prijímač jednotka úplne nabité, položka Indikátor nabíjania 2 sa prestane zobrazovať.
  • Pre skupinovú aktiváciu Gr môžete vybrať režim blesku z možností ETTL M Ext.A Vypnuté.
 • Prijímacia jednotka

  1. (1)Prijímač Prijímač
  2. (2)Ch Prenosový kanál
  3. (3)TEST Testovací záblesk*1

   REL Diaľkové spustenie*1

   MODEL Modelovací blesk*1

  1. (4)PRIJÍMAČ Nastavenie prijímača
  2. (5)INDIVIDUÁLNY PRIJÍMAČ Individuálny prijímač*2

  1: Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu Iba rádiový prenos bezdrôtový

  2: Bezdrôtový optický prenos Iba optický prenos bezdrôtový

Rádiový prenos: Prepojené snímanie ()

 1. (1)LINKED SHOT Prepojené snímanie
 2. (2)VYSIELAČ Nastavenie vysielača

  PRIJÍMAČ Nastavenie prijímača

 1. (3)REL Spustenie*1

1: VYSIELAČ Iba nastavenie vysielača

Nabíjačka batérií LC-E6E

Nabíjačka na súpravu batérií LP-EL.

 1. (1) Indikátor nabíjania
 2. (2) Otvor pre súpravu batérií
 1. (3) Napájací kábel
 2. (4) Otvor pre napájací kábel

Dodané príslušenstvo

 • Puzdro na blesk Speedlite

  (1) Sekcia na uloženie miniatúrneho stojana

  (2) Rozptylka/jednotka na uloženie farebných filtrov

 • Miniatúrny stojan

  (3) Montážny diel

 • Rozptylka SBA-EL

 • Farebný filter SCF-ELOR1

 • Farebný filter SCF-ELOR2

 • Nabíjačka batérií LC-E6E*

 • Súprava batérií LP-EL

Nabíjačka batérií LC-E6E sa dodáva s napájacím káblom.