Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu

Táto kapitola opisuje snímanie so stroboskopickým bleskom pomocou funkcie vysielača/prijímača s bezdrôtovým optickým prenosom.

Nájdete v mape systému () informácie o príslušenstve potrebnom na snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu.

Upozornenie

  • Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na plnoautomatický režim alebo režim Základnej zóny, činnosti opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť Flexibilná AE Program AE Priorita uzávierky AE Priorita clony AE Manuálne nastavenie expozície bulb (Režim Bulb) (Rozšírená zóna snímania).

Poznámka

  • EL-1 sa v popisoch používa ako vysielacia jednotka a prijímacia jednotka.
  • Blesk EL-1 nasadený na fotoaparát sa nazýva „vysielacia jednotka“, zatiaľ čo blesk EL-1 ovládaný bezdrôtovo sa nazýva „prijímacia jednotka“.