Zapnutie napájania

 1. Otočte vypínač do polohy Zapnuté napájanie.

  • Spustí sa nabíjanie.
  • Počas nabíjania sa na paneli LCD zobrazí ikona CHARGE. Po dokončení nabíjania blesku sa tento indikátor prestane zobrazovať a zaznie zvuková signalizácia.
 2. Skontrolujte, či je blesk pripravený.

  • Stav indikátora pripravenosti blesku sa zmení z vypnutéhočervený (blikajúci) (rýchly blesk pripravený) a → červený (rozsvietený) (úplne nabitý).
  • Stlačením testovacieho tlačidla blesku (indikátor pripravenosti blesku) (1) môžete spustiť testovací záblesk.

Upozornenie

 • Testovací blesk nie je možné použiť, keď na fotoaparáte používate časovač blesku.

Poznámka

 • Nastavenia blesku sa zachovajú aj po vypnutí napájania.
 • Môžete deaktivovať zvukovú signalizáciu pri dokončení nabíjania (P.Fn-06).

Informácie o funkcii Rýchly blesk

Funkcia Rýchly blesk umožňuje fotografovanie s bleskom už vtedy, keď indikátor pripravenosti blesku bliká na červeno (pred úplným nabitím blesku). Rýchly blesk je k dispozícii bez ohľadu na nastavenie režimu priebehu snímania fotoaparátu. Hoci výkon blesku bude približne 1/2 až 1/6 plného výkonu, je účinný na snímanie s kratším intervalom zábleskov.

Počas snímania s manuálnym bleskom je táto funkcia k dispozícii, keď je výkon blesku nastavený na 1/4 až 1/8192. Upozorňujeme, že rýchly blesk nemôžete používať počas snímania so stroboskopickým bleskom a s bezdrôtovým bleskom.

Upozornenie

 • Keď sa počas sériového snímania aktivuje rýchly blesk, môže dôjsť k podexponovaniu, pretože sa zníži výkon blesku.

Poznámka

 • Podrobnejšie informácie o zobrazení ikony CHARGE pri nastavovaní bezdrôtovej vysielacej jednotky s rádiovým prenosom nájdete v časti „Informácie o osvetlení panela LCD“.
 • Rýchly blesk môžete vypnúť (P.Fn-02).

Informácie o funkcii Automatické vypnutie

Na úsporu energie batérií sa napájanie automaticky vypne približne po 90 sekundách nečinnosti. Ak chcete blesk Speedlite znova zapnúť, stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte do polovice alebo stlačte testovacie tlačidlo blesku (indikátor pripravenosti blesku).

Keď je nastavený ako vysielacia jednotka snímania s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu () alebo na prepojené snímanie (), automaticky sa vypne po približne 5 minútach.

Poznámka

 • Funkciu automatického vypnutia môžete vypnúť (C.Fn-01).

Informácie o funkcii uzamknutia

Nastavením vypínača do polohy LOCK môžete zakázať ovládanie blesku pomocou tlačidiel a voličov. Je to užitočné, keď chcete zabrániť náhodnej zmene nastavení funkcií blesku.

Ak použijete tlačidlo alebo volič, na paneli LCD sa zobrazí ikona LOCKED.

Poznámka

 • Testovací záblesk a modelovacie svetlo môžete aktivovať priamo, aj keď je vypínač v polohe LOCK. Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa tiež rozsvieti panel LCD.

Informácie o osvetlení panela LCD

Pri stlačení tlačidla alebo použití voliča sa rozsvieti panel LCD približne na 12 sekúnd (Časovať 12 sekúnd).

Podrobnejšie informácie o osvetlení panela LCD pri nastavovaní bezdrôtovej vysielacej jednotky s rádiovým prenosom nájdete v časti „Informácie o osvetlení panela LCD“.

Poznámka

 • Môžete zmeniť nastavenie osvetlenia panela LCD (C.Fn-22).