Fotografie avansată cu bliţ

Acest capitol descrie operaţii avansate de fotografiere folosind funcţiile bliţului.

Atenţie

  • Când modul de fotografiere al aparatului este setat la un mod complet automat sau un mod din zona de bază, nu pot fi setate funcţiile care au adăugate semnul în partea dreaptă a titlului paginii. Dacă setaţi modul de fotografiere al aparatului la AE flexibil, Program AE, AE Prioritate timp de expunere, AE prioritate diafragmă, Expunere manuală or bulb (Bulb) (zonă fotografiere avansată), puteţi efectua toate operaţiunile din acest capitol.