Măsurare externă a bliţului

Senzorul intern al bliţului Speedlite măsoară reflexia luminii bliţului de pe subiect în timp real şi opreşte automat declanşarea bliţului când expunerea standard este realizată.

“Măsurare auto a bliţului extern” poate fi folosită cu aparatele EOS digitale lansate după 2007. “Măsurare manuală a bliţului extern” poate fi folosită cu toate camerele EOS.

Ext.A: Măsurare auto a bliţului extern

Puteţi fotografia în mod complet automat. Puterea bliţului se modifică automat conform valorii ISO şi diafragmei setate în aparat.

 1. Selectaţi MOD cu joystick-ul.

 2. Setaţi modul bliţ la Ext.A.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi Ext.A, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Atunci când apăsaţi butonul declanşator până la jumătate, intervalul efectiv al bliţului (1) este afişat.

Notă

 • Când setaţi Ext.A, puteţi realiza compensarea expunerii bliţului () şi fotografiere FEB (p.).

Ext.M: Măsurarea manuală a bliţului extern

Puteţi seta manual bliţul Speedlite cu valoarea ISO şi diafragma setate în aparat. Puterea bliţului se modifică automat conform valorii ISO şi diafragmei setate de dumneavoastră.

 1. Selectaţi MOD cu joystick-ul.

 2. Setaţi modul bliţ la Ext.M.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi Ext.M, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Setaţi aceeaşi valoare ISO ca în aparat.

  • Apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta articolul (1), apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta valoarea ISO, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Valoarea ISO poate fi setată în intervalul ISO 25 - 819200 în paşi de 1/3-stop.
 4. Setaţi aceeaşi diafragmă ca în aparat.

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta articolul (2), apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta valoarea diafragmei, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Este afişat intervalul de bliţ efectiv în funcţie de valoarea ISO şi valoarea diafragmei setate.

Notă

 • Când fotografiaţi cu setarea Ext.M şi terminalul sync al aparatul şi bliţul Speedlite sunt conectate prin intermediul unui cablu de sincronizare disponibil în comerţ, puteţi fotografia fără ca bliţul să fie montat pe aparat.
 • Chiar dacă veţi conecta un alt Speedlite la terminalul sync al bliţului Speedlite cu un cablu de sincronizare, nu va declanşa.