Despre lumina de modelare

Apăsaţi butonul LUMINĂ şi lumina de modelare va lumina pentru 5 minute. Apăsaţi din nou pentru a opri lumina.

Acest lucru este util când doriţi să verificaţi cum vor apărea umbre în imagine din cauza luminii bliţului.

Lumina de modelare se opreşte automat când apăsaţi butonul declanşator al aparatului foto până la capăt.

Atenţie

  • Dacă priviţi direct către lumina de modelare de la o distanţă mică poate afecta vederea.
  • Dacă fotografiaţi cu lumina de modelare pornită, poate să apară subexpunerea. Efectuaţi compensarea expunerii şi compensarea expunerii cu bliţ dacă este nevoie.
  • Când bliţul nu declanşează, când bliţul este dezactivat sau când filmaţi, lumina de modelare nu se opreşte automat chiar dacă apăsaţi butonul declanşator până la capăt.
  • Apare un ecran de atenţionare când temperatura luminii de modelare creşte ().
  • Dacă temperatura ambientală a luminii de modelare creşte prea mult, este posibil ca lumina să scadă în intensitate sau să se oprească complet.

Notă

  • Puteţi modifica cum este folosită lumina de modelare (C.Fn-18).
  • Puteţi regla luminozitatea şi temperatura de culoare a luminii de modelare (C.Fn-08).
  • Puteţi selecta durata pentru lumina de modelare (C.Fn-09).
  • Luminozitatea scade când folosiţi un panou wide, adaptor de reflectare sau filtru de culoare.