Anularea setărilor bliţului Speedlite

Puteţi aduce setările funcţiilor de fotografiere ale bliţului Speedlite şi setările fotografierii wireless la valorile implicite.

  1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

  2. Selectaţi Set.clear.

    • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi Set.clear, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  3. Ştergeţi setările.

    • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta OK pentru selectare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
    • Setările bliţului Speedlite sunt şterse şi setările revin la fotografiere normală şi modul bliţ ETTL.

Notă

  • Chiar şi când setările au fost anulate, canalul de transmisie şi ID-ul wireless radio pentru fotografierea wireless precum şi setările Funcţii personalizate (C.Fn) şi Funcţii personale (P.Fn) nu vor fi şterse.