Bliţ stroboscopic

Când folosiţi bliţ stroboscopic cu un timp de expunere lung, puteţi realiza mai multe mişcări succesiv într-o singură imagine, asemenea imaginilor stop-motion.

Cu bliţul stroboscopic, setaţi puterea bliţului, numărul de bliţuri şi frecvenţa bliţului (numărul de bliţuri pe secundă = Hz). Pentru numărul maxim de bliţuri continue, consultaţi "Numărul maxim de bliţuri continue".

 1. Selectaţi MOD cu joystick-ul.

 2. Setaţi modul bliţ la MULTI.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi MULTI, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Apăsaţi pe joystick vertical pentru a selecta un articol.

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a alege fie frecvenţa de declanşare (1), numărul de declanşări (2) sau puterea de declanşare (3), apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 4. Setaţi valoarea.

  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta valoarea, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a seta frecvenţa bliţului, numărul de bliţuri şi puterea bliţului.

Calcularea timpului de expunere

În bliţul stroboscopic, pentru a vă asigura că obturatorul stă deschis până la finalul bliţurilor continue, setaţi aparatul cu un timp de expunere calculat cu următoarea ecuaţie.

Numărul de bliţuri ÷ frecvenţa bliţului = timpul de expunere

De exemplu, darcă numărul de bliţuri este setat la 10 (declanşări) şi frecvenţa bliţului la 5 (Hz), setaţi timpul de expunere la 2 sec. sau mai mult.

Atenţie

 • Pentru a evita deteriorarea capului bliţului din cauza supra-încălzirii, nu declanşaţi bliţul stroboscopic pentru mai mult de 30 de ori. După ce fotografiaţi de 30 ori, permiteţi bliţului să se odihnească pentru cel puţin 10 min.
 • Dacă fotografiaţi repetat de mai mult de 30 de ori, funcţia de protecţie va fi activată şi va restricţiona declanşarea bliţului. Dacă se întâmplă acest lucru, permiteţi bliţului să se odihnească pentru minim 50 min.

Notă

 • Când folosiţi bliţul stroboscopic este mai eficient când combinaţi un subiect reflexiv cu un fundal întunecat.
 • Recomandăm utilizarea unui trepied şi a unei telecomenzii.
 • Nu puteţi seta puterea bliţului de 1/1 şi nici 1/2.
 • Puteţi realiza fotografii cu bliţ stroboscopic şi atunci când modul de fotografiere al aparatului este setat la bulb (Bulb) (fotografiere bulb).
 • Când numărul de bliţuri afişat este afişat ca “---”, bliţurile sunt declanşate continuu până când obturatorul se închide sau se termină încărcarea. Numărul maxim de bliţuri continue este indicat în tabelul de la pagina următoare.
 • Sincronizare la viteză mare () nu poate fi setat în timpul bliţului stroboscopic.

Numărul maxim de bliţuri continue

Când numărul de bliţuri este afişat ca “---” (afişare bară), numărul maxim de bliţuri este aşa cum este indicat în tabelul de mai jos.

Putere bliţ / Hz 1 2 3 4 5 6-7 8-9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100
Putere bliţ / Hz 10 11 12-14 15-19 20-50 60-199 250-500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100