Filtru de culoare

Când folosiţi bliţul în lumină incandescentă (o sursă de lumină tungsten), este posibil să obţineţi culori roşiatice, nenaturale în zona din fundal în care nu ajunge lumina. Dacă ataşaţi bliţului filtrul de culoare furnizat, reglările automat sunt realizate de funcţia de nivel de alb a aparatului astfel încât atât subiectul, cât şi fundalul să fie fotografiate cu nivelul de alb potrivit.

Filtru Contrast Efect de corectare Aplicaţie
Filtru de culoare
(portocaliu)
Lumină Slab Compensează pentru efectul unui bec de iluminat incandescent
Densitate Puternic
 1. Ataşaţi filtrul de culoare.

  (1) Simbolul “Canon”

  • Ataşaţi filtrul la capul bliţului până se fixează cu un clic, aşa cum este indicat în imagine.
  • Verificaţi dacă afişajul s-a schimbat în Filtru de culoare ataşat.
  • Pentru a detaşa filtrul, urmaţi procedura de mai sus în ordine inversă. Ridicaţi tabul de ataşare din partea de jos a filtrului şi scoateţi filtrul de pe capul bliţului.
 2. Realizaţi fotografia.

  • Setaţi nivelul de alb al aparatului la Bliţ, apoi realizaţi fotografia.
  • Cu aparatele EOS digitale lansate în şi după 2012, puteţi seta nivelul de alb la Balans de alb automat pentru fotografiere (exceptând EOS 1200D).
  • Verificaţi imaginea rezultată şi realizaţi corectarea nivelului de alb pe aparat, dacă este necesar.

Atenţie

 • Numărul director al bliţului scade când folosiţi filtrul de culoare. Când folosiţi bliţul manual sau bliţ stroboscopic, compensaţi puterea bliţului cu aprox. +1/3 stop cu filtrul “Densitate scăzută” şi cu aprox. +1 stop cu filtrul “Densitate mare”.
 • Nu folosiţi un filtru de culoare disponibil în comerţ împreună cu filtrul de culoare furnizat.

Notă

 • Cu aparate care nu sunt compatibile cu transmisia informaţiilor despre temperatura de culoare (), realizaţi o fotografie şi setaţi-o pentru nivel de alb manual folosind filtrul de culoare în mediul în care fotografiaţi, setaţi nivelul de alb la Manual şi fotografiaţi.
 • Când fotografiaţi cu un bliţ cu un filtru de culoare şi cu un obiectiv grand-angular ataşat, intensitatea luminii periferice poate scădea.
 • Dacă se depune praf sau mizerie pe filtrul de culoare, îndepărtaţi-l cu o cârpă moale şi uscată.
 • Puteţi ataşa şi adaptorul de reflectare () când folosiţi filtrul de culoare.
 • Dacă doriţi să surprindeţi în fotografie atmosfera luminii tungsten (culorile calde), setaţi compensarea nivelului de alb către partea aurie.