Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem

Při použití blesku Canon Speedlite vybaveného funkcí bezdrátového snímání s rádiovým přenosem můžete snadno používat bezdrátové fotografování s více blesky stejným způsobem jako normální fotografování s automatickým stroboskopickým zábleskovým režimem E-TTL II / E-TTL.

Systém je navržen tak, aby se nastavení EL-1 (vysílací jednotka) automaticky projevila na bezdrátově řízeném blesku Speedlite (přijímací jednotka). Z tohoto důvodu není při fotografování potřebné obsluhovat přijímací jednotku.

Umístění a pracovní dosah

 • Fotografování s automatickým bleskem s 1 přijímacím bleskem ()

  (1) RECEIVER EL-1

  (2) SENDER EL-1

  (3) Přenosová vzdálenost: Přibližně 30 m

 • Fotografování s automatickým bleskem s přijímači rozdělenými do skupin (, )

  Přijímací jednotky lze rozdělit do dvou nebo tří skupin, což umožňuje měnit poměr intenzity záblesků (výkon blesku) při fotografování s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II / E-TTL.

  (1) 2 skupiny (A, B)

  (2) 3 skupiny (A, B, C)

  Upozornění

  • Před fotografováním proveďte zkušební záblesk () a vyfotografujte zkušební snímek.
  • Přenosová vzdálenost může být kratší v závislosti na podmínkách, jako jsou umístění přijímacích blesků, okolní prostředí a povětrnostní podmínky.

  Poznámka

  • Přijímací jednotku umístěte do požadované polohy pomocí dodaného miniaturního stativu.
 • Fotografování s odlišným režimem blesku pro každou skupinu ()

  Nastavení režimu blesku jsou uvedena pouze jako příklad.

  (1) E-TTL II

  (2) E-TTL II

  (3) Manuální blesk

  (4) Strop

  (5) Manuální blesk

  (6) Manuální blesk

Rozdíl mezi rádiovým a optickým přenosem

Bezdrátové snímání pomocí rádiového přenosu nabízí proti bezdrátovému snímání pomocí optického přenosu určité výhody. Je například méně rušeno překážkami a bezdrátový senzor přijímací jednotky nemusí být namířen směrem k vysílací jednotce. V následující tabulce jsou uvedeny hlavní funkční rozdíly.

Funkce Rádiový přenos Optický přenos
Přenosová vzdálenost Přibližně 30 m Přibližně 15 m (v interiéru)
Řízení skupin záblesků Až 5 skupin *1
(A, B, C, D, E)
Až 3 skupiny
(A, B, C)
Ovládání přijímačů Až 15 Bez omezení
Kanál Automatický výběr, kanál 1 až 15 Kanál 1 až 4
Bezdrátové radiové ID 0000 až 9999
Ovládání přijímačů Zkušební záblesk
Modelovací blesk ○ *2
Uvolnění závěrky ○ *3

1-3: V závislosti na fotoaparátu existují omezení (*1: Omezení funkcí v závislosti na použitém fotoaparátu, Fotografování s odlišným režimem blesku pro každou skupinu, *2: Zkušební záblesk / modelovací záblesk z přijímací jednotky, *3: Dálkové uvolnění závěrky z přijímací jednotky).

Řízení skupin záblesků

Skupina záblesků A

Pokud potřebujete větší výkon blesku nebo si přejete zajistit důmyslnější osvětlení, můžete zvýšit počet přijímacích jednotek. Jednoduše nastavte další přijímací jednotku pro skupinu záblesků (A, B nebo C), jejíž výkon blesku chcete zvýšit.

Pokud například nastavíte skupinu záblesků A se třemi přijímacími jednotkami, bude s těmito třemi jednotkami nakládáno jako s jedinou skupinou záblesků A s velkým výkonem blesku a stejně budou i řízeny.

Upozornění

 • Chcete-li všechny tři skupiny záblesků A, B a C emitovat současně, vyberte A:B C. Při nastavení možnosti A:B skupina C nebude emitovat záblesk.
 • Pokud fotografujete se skupinou záblesků C namířenou přímo směrem k hlavnímu objektu, může dojít k přeexponování.

Poznámka

 • Poměr intenzity záblesků 8:1 až 1:1 až 1:8 je ekvivalentní poměru 3:1 až 1:1 až 1:3 (v přírůstcích po 1/2 kroku) převedenému na EV.

Omezení funkcí v závislosti na použitém fotoaparátu

V závislosti na fotoaparátu mohou být funkce při bezdrátovém stroboskopickém fotografování s rádiovým přenosem omezené.

 • Fotoaparáty EOS DIGITAL uvedené na trh v roce 2012 a později

  Při použití blesku fotoaparáty EOS DIGITAL uvedenými na trh v roce 2012 a později můžete fotografovat bez jakýchkoli omezení týkajících se režimu blesku a rychlosti synchronizace blesku apod.

  Ačkoli byly fotoaparáty EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D a EOS 1200D uvedeny na trh po roce 2012, platí stejná omezení funkcí jako pro fotoaparáty EOS DIGITAL vyrobené do roku 2011 (Podrobnosti viz následující vysvětlení).

 • Fotoaparáty EOS kompatibilní se systémem E-TTL a uvedené na trh do roku 2011

  Při použití blesku s níže uvedenými fotoaparáty není možné bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem pomocí automatického zábleskového režimu E-TTL. Použijte manuální blesk () nebo bezdrátové stroboskopické fotografování s optickým přenosem ().

  EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000N/66, EOS IX, EOS IX 7

  Při použití blesku s fotoaparátem EOS DIGITAL nebo s fotoaparátem EOS na film uvedeným na trh do roku 2011 platí také následující omezení.

  • (1) Maximální rychlost synchronizace závěrky blesku bude o 1 krok nižší.

   Zkontrolujte maximální rychlost závěrky synchronizace blesku (X = 1/*** s) fotoaparátu a fotografujte s rychlostí závěrky, která je maximálně o 1 krok nižší než maximální rychlost synchronizace blesku. (Příklad: Při X = 1/250 sekundy, bezdrátové stroboskopické fotografování s rádiovým přenosem je možné v rozsahu 1/125 až 30 sekund.)

   Pokud snížíte rychlost závěrky o jeden EV pod maximální rychlost synchronizace závěrky blesku, zmizí varovná ikona Varování rychlosti synchronizace.

  • (2) Nelze fotografovat se synchronizací s vysokými rychlostmi.
  • (3) Není možné provést skupinový záblesk ().
  • (4) Modelovací blesk z přijímače () a vzdálenou spoušť z přijímače () nelze použít.
  • (5) Nelze použít při fotografování s propojením jako „přijímací fotoaparát“ (). Lze použít pouze jako „vysílací fotoaparát“.