Fotografování s bezdrátovým bleskem s optickým přenosem

V této kapitole je popsán postup fotografování se stroboskopickým bleskem pomocí funkce bezdrátového vysílače/přijímače s optickým přenosem.

Příslušenství nutné pro fotografování s bezdrátovým bleskem s optickým přenosem viz mapa systému ().

Upozornění

  • Pokud je jako režim fotografování fotoaparátu nastaven plně automatický režim nebo režim základní zóny, operace uvedené v této kapitole nejsou dostupné. Režim fotografování fotoaparátu nastavte na Proměnlivá automatická expozice Programová automatická expozice Priorita závěrky AE Priorita clony AE Ruční expozice bulb (Režim Bulb) (Pokročilá zóna fotografování).

Poznámka

  • V popisech se jako vysílací a přijímací jednotky používá EL-1.
  • EL-1 připojený k fotoaparátu se nazývá „vysílací jednotka“, EL-1 ovládaný bezdrátově se nazývá „přijímací jednotka“.