Zkušební záblesk / modelovací záblesk z přijímací jednotky

Při bezdrátovém fotografování s rádiovým přenosem lze provést zkušební záblesk a modelovací záblesk (), když je jako přijímací jednotka nastaven blesk EL-1.

 1. Stlačte joystick svisle.

 2. Emitujte záblesk.

  [Testovat blesk]

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte TEST, pak joystick stiskněte svisle.

  [Modelovací blesk] ()

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte MODEL, pak joystick stiskněte svisle.
  • Z přijímací jednotky se do vysílací jednotky odešle signál blesku a emituje se zkušební záblesk bezdrátového systému nebo modelovací záblesk.

Upozornění

 • Modelovací blesk není možný z přijímací jednotky u fotoaparátů uvedených na trh do roku 2011 nebo typu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D či EOS 1200D.
 • Bezpečnostní opatření týkající se modelovacího záblesku naleznete v části „Modelovací blesk“.
 • Je-li na vysílací jednotce () nastavena funkce C.Fn-02-1, modelovací záblesk se neemituje, i když vyberete možnost MODEL.

Poznámka

 • Pokud existují dvě nebo více vysílacích jednotek (), signál blesku se odešle do hlavního vysílače.