Fotografování s více bezdrátovými blesky s nastaveným poměrem intenzity záblesků

V této části je popsáno bezdrátové fotografování s více blesky pomocí režimu manuálního blesku. Výkon blesku můžete nastavit v krocích po 1/3 EV pro fotografování v rozsahu plného záblesku (1/1) až 1/8192 záblesku pro každou skupinu záblesků. Nastavte všechny parametry na vysílací jednotce.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.

 2. Nastavte režim blesku na M.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte M, pak joystick stiskněte svisle.
 3. Stlačte joystick svisle.

 4. Vyberte položku v (1).

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte některou položku. Potom joystick stlačte svisle.
 5. Nastavte skupinu záblesků.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte metodu záblesku z následujících. Se skupinami záblesků A, B a C můžete provádět bezdrátové fotografování s více blesky.

   • Všechny přijímací jednotky mají stejný výkon blesku:ALL
   • Nastavení poměru intenzity záblesků pro skupiny záblesků A a B:A:B
   • Nastavení poměru intenzity záblesků pro skupiny záblesků A, B a C:A:B:C
 6. Vyberte skupinu záblesků.

  • Pokud jste v kroku 2 vybrali A:B nebo A:B:C, stlačte joystick svisle a poté ho stlačte nahoru a dolů nebo otočte Výběrový volič a vyberte skupinu, pro kterou chcete nastavit výkon blesku.
 7. Nastavte výkon blesku.

  • Stlačte joystick svisle.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte intenzitu blesku. Potom joystick stlačte svisle.
  • Opakováním kroků 3 a 4 nastavte výkon blesku pro všechny skupiny.
 8. Vyfotografujte snímek.

  • Každá skupina emituje záblesk s nastaveným výkonem blesku.

Upozornění

 • Když je nastavena synchronizace s vysokými rychlostmi nebo bezdrátový optický přenos, bude rozsah nastavení 1/1 až 1/128.
 • Když je jako přijímač použit jiný blesk než EL-1 a je nastavená nízká úroveň záblesku blesku, nemusí se na přijímači zobrazit správná úroveň záblesku.

Poznámka

 • Pokud je nastavena možnost ALL, nastavte pro přijímací jednotky skupinu záblesků A, B nebo C. Blesk nebude emitovat záblesky, bude-li pro něj nastavena skupina D nebo E.
 • Pokud má více přijímacích jednotek emitovat záblesk se stejným výkonem blesku, vyberte v kroku 2 možnost ALL.