Fotografování s automatickým bleskem a přijímači rozdělenými do 3 skupin

Můžete fotografovat s více blesky přidáním skupiny záblesků C ke skupinám záblesků A a B. Přehled ovládání blesků a záblesků viz část „Řízení skupin záblesků“.

Skupina C je užitečná v případě, že chcete docílit osvětlení, které potlačí stín objektu na pozadí.

 1. Stlačte joystick svisle.

 2. Vyberte položku v (1).

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte některou položku. Potom joystick stlačte svisle.
 3. Nastavte na A:B C.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte A:B C. Potom joystick stlačte svisle.
 4. Konfigurace po nastavení skupin záblesků A, B a C.

  • Zkontrolujte, zda je u všech přijímacích jednotek a vysílací jednotky nastaven stejný přenosový kanál a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci.
  • Nastavte přijímací jednotku k přidání do skupin A, B a C a umístěte ji na své místo.
 5. Zkontrolujte kanál a ID.

  • Pokud mají vysílací jednotka a přijímací jednotka odlišné přenosové kanály a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci, nastavte je na stejnou hodnotu ().
 6. Nastavte poměr intenzity záblesků A:B.

  • Stlačte joystick svisle a vyberte položku na obrázku.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte kompenzaci. Potom joystick stlačte svisle.
 7. Nastavení hodnoty kompenzace expozice pro skupinu záblesků C.

  • Stlačte joystick svisle a vyberte položku na obrázku.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte kompenzaci. Potom joystick stlačte svisle.
 8. Zkontrolujte stav přenosu a nabíjení.

  • Zkontrolujte, že na panelu LCD vysílací jednotky nesvítí ikona Vysílač není bezdrátově připojen.
  • Zkontrolujte, že na panelu LCD vysílací jednotky svítí ikona Nabíjení přijímače dokončeno označující, že je nabíjení dokončeno (CHARGE se nezobrazuje).
  • Podrobnosti o osvětlení panelu LCD vysílací jednotky viz část „Osvětlení panelu LCD“.
  • Zkontrolujte, zda svítí indikátor připravenosti blesku vysílací jednotky.
 9. Zkontrolujte činnost systému.

  • Stiskněte tlačítko zkušebního záblesku vysílací jednotky.
  • Speedlite emituje záblesk. Pokud přijímací jednotka neemituje záblesk, zkontrolujte, zda je umístěna v dosahu přenosu ().
 10. Vyfotografujte snímek.

  • Nastavte fotoaparát a pořiďte snímek stejným způsobem jako při fotografování s normálním bleskem.

Upozornění

 • Když je na panelu LCD zobrazen symbol Vysílač není bezdrátově připojen, nelze používat rádiový přenos. Znovu zkontrolujte přenosové kanály a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci vysílací jednotky a přijímací jednotky. Pokud se nelze připojit se stejnými nastaveními, vypněte a znovu zapněte napájení vysílací a přijímací jednotky.
 • Pokud fotografujete se skupinou záblesků C namířenou přímo směrem k hlavnímu objektu, může dojít k přeexponování.

Poznámka

 • Stisknutím tlačítka náhledu hloubky ostrosti na fotoaparátu můžete emitovat modelovací záblesk ().
 • Pokud je blesk nastaven jako vysílací jednotka, dojde k automatickému vypnutí napájení přibližně po 5 minutách.
 • Dojde-li k automatickému vypnutí napájení přijímací jednotky, zapnete přijímací jednotku stisknutím tlačítka zkušebního záblesku vysílací jednotky.
 • Zkušební záblesk nelze použít, pokud je na fotoaparátu použit časovač záblesku atd.