Zapnutí napájení

 1. Otočte vypínač napájení do polohy Zapnuté napájení.

  • Zahájí se nabíjení.
  • Během nabíjení se na panelu LCD zobrazí CHARGE. Po nabití blesku tento indikátor zmizí a ozve se zvukový signál.
 2. Zkontrolujte, zda je blesk připraven.

  • Indikátor připravenosti blesku, který nesvítil, začne červeně blikat (blesk je připraven pro funkci Rychlý blesk) a poté se rozsvítí červeně (blesk je plně nabitý).
  • Zkušební záblesk emitujete stisknutím tlačítka zkušebního záblesku (indikátor připravenosti blesku) (1).

Upozornění

 • Zkušební záblesk nelze použít, pokud je na fotoaparátu použit časovač záblesku.

Poznámka

 • Nastavení blesku zůstanou platná i po vypnutí napájení.
 • Zvukový signál můžete nastavit, aby se při plném nabití neozval (P.Fn-06).

Funkce Rychlý blesk

Funkce Rychlý blesk umožňuje fotografovat s bleskem, když indikátor připravenosti blesku bliká červeně (než je blesk plně nabitý). Režim Rychlý blesk lze použít bez ohledu na nastavení režimu řízení fotoaparátu. Ačkoli výkon blesku bude odpovídat přibližně 1/2 až 1/6 plného výkonu, je užitečný ke snímání s kratším intervalem záblesků.

Během ručního fotografování s bleskem je tato funkce dostupná, když je výkon blesku nastaven na 1/4 až 1/8192. Upozorňujeme, že režim Rychlý blesk nelze použít při fotografování se stroboskopickým a s bezdrátovým bleskem.

Upozornění

 • Pokud je emitován záblesk funkcí Rychlý blesk během kontinuálního snímání, může dojít k podexponování, protože se sníží výkon blesku.

Poznámka

 • Další informace o zobrazení CHARGE při nastavení vysílací jednotky bezdrátového rádiového přenosu jsou uvedeny v části „Osvětlení panelu LCD“.
 • Funkci Rychlý blesk můžete vypnout (P.Fn-02).

Funkce Automatické vypnutí napájení

Z důvodu úspory energie v baterii se napájení automaticky vypne po přibližně 90 s nečinnosti. Blesk Speedlite znovu zapnete stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny nebo stisknutím tlačítka zkušebního záblesku (indikátoru připravenosti blesku).

V případě nastavení jako vysílací jednotka při bezdrátovém fotografování s bleskem () nebo pro fotografování s propojením () dojde k automatickému vypnutí napájení přibližně po 5 minutách.

Poznámka

 • Automatické vypnutí napájení lze deaktivovat (C.Fn-01).

Funkce blokování

Přesunutím vypínače napájení do polohy LOCK a lze zakázat operace s tlačítky a voličem blesku. Tato funkce je užitečná k ochraně nastavení funkcí blesku před jejich náhodnou změnou po provedení nastavení.

Při manipulaci s tlačítkem nebo voličem se na panelu LCD zobrazí text LOCKED.

Poznámka

 • Zkušební blesk a můžete aktivovat přímo, i když je vypínač napájení v poloze LOCK. Při manipulaci s tlačítkem nebo voličem se rovněž zapne podsvětlení panelu LCD.

Osvětlení panelu LCD

Při manipulaci s tlačítkem nebo voličem se na dobu přibližně 12 s zapne podsvětlení panelu LCD (Časovač 12 sekund).

Další informace o osvětlení panelu LCD při nastavení vysílací jednotky bezdrátového rádiového přenosu jsou uvedeny v části „Osvětlení panelu LCD“.

Poznámka

 • Nastavení osvětlení panelu LCD lze změnit (C.Fn-22).