Fotografování s odlišným režimem blesku pro každou skupinu

(1) Strop

Při použití fotoaparátu EOS DIGITAL uvedeného na trh v roce 2012 nebo později můžete fotografovat s odlišnými režimy blesku nastavenými pro jednotlivé skupiny záblesků, a to až pro 5 skupin (A, B, C, D a E).

Nastavit lze režimy blesku (1) automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL, (2) manuální blesk a (3) automatické měření externího blesku. Pokud je nastaven režim blesku (1) nebo (3), expozice je řízena tak, aby vedla ke standardní expozici pro hlavní objekt, jako by se jednalo o jedinou skupinu.

Tato funkce je určena pro pokročilé uživatele, kteří mají velmi dobré znalosti a zkušenosti týkající se osvětlení.

Upozornění

 • Fotografování s více bezdrátovými blesky pomocí režimu blesku Gr nelze provést s fotoaparáty uvedenými na trh do roku 2011 nebo s fotoaparáty EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D či EOS 1200D. Použije se fotografování s až 3 skupinami (A, B a C) ().
 1. Pomocí joysticku na vysílači vyberte REŽIM.

 2. Nastavte režim blesku na Gr.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte Gr, pak joystick stiskněte svisle.
  • Režim blesku přijímací jednotky se při fotografování nastavuje automaticky a je řízen z vysílací jednotky.
 3. Nastavte skupinu záblesků z přijímací jednotky.

  • Nastavte skupinu záblesků (A, B, C, D nebo E) pro všechny přijímací jednotky.
 4. Nastavte každou skupinu záblesků.

  • Prostřednictvím vysílací jednotky nastavte režim blesku pro jednotlivé skupiny záblesků.
  • Stlačte joystick svisle.
  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte skupinu záblesků. Potom joystick stlačte svisle.

  Nastavení režimu blesku

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte režim kanálu z ETTL M Ext.A.

  Nastavení výkonu blesku a hodnoty kompenzace expozice s bleskem

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte některou položku. Potom joystick stlačte svisle.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte intenzitu blesku nebo hodnotu kompenzace expozice s bleskem. Potom joystick stlačte svisle.
  • Při použití režimu M nastavte výkon blesku. Při použití režimu ETTL Ext.A nastavte požadovanou hodnotu kompenzace expozice s bleskem.
  • Opakováním kroku 3 nastavte funkci záblesku pro všechny skupiny záblesků.
 5. Zkontrolujte stav nabití a potom fotografujte.

  • Když je zobrazen symbol CHARGE, můžete podle indikace na obrazovce vlevo zkontrolovat skupiny záblesků, které nejsou plně nabité. Když je například plně nabitá skupina záblesků A, zobrazí se (1).
  • Když jsou plně nabité všechny skupiny záblesků, CHARGE zmizí.
  • Další informace o nabíjení viz krok 7 v části „Fotografování s automatickým bleskem s 1 přijímacím bleskem“.
  • Každá přijímací jednotka emituje záblesk současně v příslušném nastaveném režimu blesku.

Upozornění

 • Když režim blesku nastavujete na Ext.A, přijímací jednotky musí být blesky Speedlite, které podporují automatické měření externího blesku. Pokud automatické měření externího blesku není podporováno, emitování záblesku v tomto režimu blesku není možné.
 • Pokud je nastaven režim blesku ETTL Ext.A, je expozice řízena tak, aby vedla ke standardní expozici pro hlavní objekt, jako by se jednalo o jedinou skupinu.

Poznámka

 • Informace o funkci Ext.A najdete v návodu k použití blesku Speedlite, který podporuje automatické měření externího blesku.
 • Skupiny záblesků, které mají emitovat záblesk, nemusí následovat po sobě. Lze například nastavit skupiny A, C a E.
 • Pokud existuje skupina, kterou nechcete spustit, při nastavení blesku v kroku 3 ji nastavte na VYP.