Включване на захранването

 1. Поставете превключвателя на захранването в позиция Power ON.

  • Зареждането започва.
  • По време на зареждане на LCD панела се извежда индикаторът CHARGE. Когато зареждането на светкавицата завърши, този индикатор се скрива и се чува звуков сигнал.
 2. Проверете дали светкавицата е в готовност.

  • Индикаторът за готовност на светкавицата променя своето състояние от изкл.червено (мига) (готовност за бързо задействане) → червено (свети постоянно) (напълно заредена светкавица).
  • Можете да натиснете бутона за тестово задействане (индикатор за готовност на светкавицата) (1), за да направите тестово задействане.

Внимание

 • Не можете да използвате тестово задействане на светкавицата, когато работите с таймера за светкавица чрез фотоапарата.

Забележка

 • Настройките на светкавицата се запазват дори и след изключване на захранването.
 • Можете да зададете настройка звуковият сигнал да не се възпроизвежда, когато зареждането приключи (P.Fn-06).

Относно функцията за бързо задействане

Функцията "Бързо задействане" позволява снимане със светкавица, докато индикаторът за готовност на светкавицата мига в червено (преди светкавицата да е напълно заредена). Функцията "Бързо задействане" е достъпна, независимо от настройката за метод на снимане на фотоапарата. Въпреки, че мощността на светкавицата ще бъде приблиз. 1/2 до 1/6 от пълната мощност, тя позволява снимане със светкавица през по-кратки интервали.

При снимане със светкавица в ръчен режим, тази функция е налична, когато за мощност на светкавицата е зададена настройка от 1/4 до 1/8192. Имайте предвид, че не можете да използвате бързо задействане на светкавицата при снимане в режим "Стробосветкавица" и безжично управление на светкавици.

Внимание

 • Когато се използва функцията "Бързо задействане" в режим "Серия от снимки", изображението може да е недоекспонирано, тъй като мощността на светкавицата се понижава.

Забележка

 • За повече информация относно индикатора CHARGE, когато настройвате предаващата светкавица с безжично управление чрез радиокомуникация, вижте „Относно осветяването на LCD панела“.
 • Можете да забраните режима "Бързо задействане" (P.Fn-02).

Относно функцията за автоматично изключване

За да съхрани заряда на батериите, светкавицата ще се изключи автоматично след приблиз. 90 s бездействие. За да включите светкавицата отново, натиснете спусъка на фотоапарата наполовина или натиснете бутона за тестово задействане на светкавицата (индикатора за готовност на светкавицата).

Когато се използва като предаваща светкавица за безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация () и в режим "Синхронно снимане" (), светкавицата се изключва автоматично след приблиз. 5 min.

Забележка

 • Автоматичното изключване може да бъде отменено (C.Fn-01).

Относно функцията за заключване

Чрез поставяне на превключвателя на захранването в позиция LOCK можете да забраните операциите с бутоните и селектора на светкавицата. Тази функция е полезна, когато желаете да предотвратите неволна промяна на настройките на светкавицата.

Ако натиснете бутон или завъртите селектора, символът LOCKED ще се изведе на LCD панела.

Забележка

 • Можете директно да изпълнявате функциите "Тестово задействане" и "Пилотна светкавица" дори ако превключвателят на захранването е поставен в позиция LOCK. Също така, ако натиснете бутон или завъртите селектора, LCD панелът ще се освети.

Относно осветяването на LCD панела

Ако натиснете бутон или завъртите селектора, LCD панелът се осветява за приблиз. 12 s (Timer 12 seconds).

За повече информация относно осветяването на LCD панела, когато настройвате предаващата светкавица с безжично управление чрез радиокомуникация, вижте „Относно осветяването на LCD панела“.

Забележка

 • Можете да промените продължителността на осветяване на LCD панела (C.Fn-22).