Първи стъпки и основни функции

В тази глава е описана подготовката за снимане със светкавица и основните операции за снимане.

Внимание

  • Внимание относно последователните задействания на светкавицата

  • За да предотвратите повреда на главата на светкавицата поради прегряване, задайте за брой последователни задействания на светкавицата при пълна мощност 55 или по-малко. След извършване на посочения по-горе брой последователни задействания на светкавицата при пълна мощност направете пауза от минимум 10 min. Когато вентилаторът е изключен, броят последователни задействания на светкавицата при пълна мощност е по-малък.
  • Ако извършите посочения по-горе брой последователни задействания на светкавицата при пълна мощност и продължите да задействате светкавицата последователно през кратки интервали от време, функцията за защита може да се активира и да ограничи задействането на светкавицата. Когато е активирано ограничение на задействането на светкавицата от ниво 1, за интервал на задействане на светкавицата автоматично се задава приблиз. 8 s. В този случай оставете светкавицата в покой за най-малко 50 min.
  • За повече информация вижте раздела Забрана на задействането на светкавицата поради повишаване на температурата.