Проверка на информацията за батерията

Можете да проверите състоянието на използваната батерия.

 1. Натиснете бутона SUB MENU.

 2. Отворете екрана с информация.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете information и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Отворете екрана [Battery info./Информация за батерията].

  • Натиснете джойстика надолу или нагоре или завъртете Select dial, за да изберете Battery info., и след това натиснете джойстика вертикално.
  • (1) Показва се използваната батерия.
  • (2) Наред с индикацията за нивото на батерията, оставащият заряд на батерията е показан и в %.
  • (3) Показва се и броят снимките, заснети с използваната батерия. Броят се нулира при следващото зареждане на батерията.
  • (4) Показва се и новото на амортизиране на батерията.

   • Battery information 3: Батерията е с пълен ресурс
   • Battery information 2: Батерията е малко амортизирана
   • Battery information 1: Препоръчва се подмяна на батерията

Внимание

 • Препоръчваме ви да използвате оригиналната батерия LP-EL на Canon. Използването на неоригинална батерия може да доведе до неизправност или невъзможност за използване на пълните възможности на светкавицата.

Забележка

 • Когато се изведе съобщението [Cannot communicate with battery Use this battery?/Няма комуникация с батерията Продължаване с тази батерия?], следвайте инструкциите в съобщението.