Зареждане на батерията

 1. Свалете предпазната капачка.

 2. Поставете батерията стабилно в зарядното устройство.

 3. Заредете батерията.

  За LC-E6E

  • Свържете захранващия кабел към зарядното устройство и включете кабела в електрическата мрежа.
  • Зареждането стартира автоматично и индикаторът за зареждане на батерията мига в оранжево.
Ниво на заряда Индикатор за зареждане
Цвят Индикация
0-49% Оранжев Мига веднъж в секунда
50-74% Мига два пъти в секунда
Над 75% Мига три пъти в секунда
Напълно заредена Зелен Свети
 • За пълното зареждане на напълно изтощена батерия са необходими около 2 h и 10 min при стайна температура (23°C). Времето, необходимо за зареждане на батерията, зависи силно от температурата на заобикалящата среда и остатъчния заряд на батерията.

 • С цел безопасност, зареждането на батерията при ниски температури (5-10°C) отнема повече време (до приблиз. 4 h).
 • В момента на закупуването батерията не е заредена.

  Заредете я преди употреба.

 • Зареждането трябва да се извърши в деня на употреба или ден по-рано.

  Дори когато се съхранява заредена, зарядът на батерията постепенно намалява вследствие на естественото разреждане.

 • Когато зареждането приключи, извадете батерията и изключете захранващия кабел от електрическия контакт.
 • Можете да обозначите дали батерията е напълно заредена или изтощена чрез ориентацията на предпазната капачка.

  Цветът, който се наблюдава през прозорчето Protective cover window на предпазната капачка, може да се променя в зависимост от ориентацията на поставяне на капачката. Можете да обозначите състоянието на заряда на батерията чрез съответния цвят за заредено и изтощено състояние.

 • Извадете батерията, когато не използвате светкавицата.

  Ако оставите батерията в светкавицата за дълъг период от време, светкавицата ще продължи да консумира малко количество енергия, което може да доведе до прекомерно изтощаване на батерията и съкращаване на нейния живот. Поставете предпазната капачка на батерията и я приберете за съхранение. Наред с това характеристиките на батерията може да се влошат, когато светкавицата се съхранява с напълно заредена батерия.

 • Зарядното устройство може да се използва и в други държави.

  Зарядното устройство е съвместимо с мрежово захранване от 100V до 240V 50/60 Hz. Използвайте достъпен в търговската мрежа адаптер за щепсела, съвместим с вашата държава или регион. Не свързвайте зарядното устройство към трансформатор за преобразуване на захранващото напрежение при пътуване зад граница, тъй като това може да повреди зарядното устройство.

 • Ако не можете да използвате батерията веднага след пълно зареждане, значи батерията е достигнала края на живота си.

  Проверете състоянието на батерията, преди да се снабдете с нова батерия.

Внимание

 • Когато изключвате зарядното устройство от контакта, не докосвайте щепсела на зарядното устройство, преди да са изтекли около 10 секунди.
 • Когато оставащият заряд на батерията е 90% или повече, зареждането не стартира.

Забележка

 • Съхранение на батерията

 • Съхранявайте на хладно, сухо и проветриво място.
 • Дори когато батерията е извадена от светкавицата Speedlite, много малък ток на саморазряд ще продължи да протича вътре в батерията. Ако батерията бъде оставена в това състояние продължително време, може евентуално да възникне преразряд и батерията да стане негодна за използване дори и след последващо зареждане.
 • Когато съхранявате батерията продължително време, зареждайте я около веднъж годишно до около 50%, преди да я върнете за съхранение.