E-TTL II/E-TTL автоматичен контрол в режимите на снимане

Просто поставете фотоапарата в режим на снимане Shutter priority AE (AE с приоритет на скорост), Aperture-priority AE (AE с приоритет на бленда), Flexible AE (гъвкава AE) или Manual exposure (ръчна експонация) и ще можете да използвате E-TTL II / E-TTL автоматичен контрол на светкавицата, подходящ за всеки режим на снимане.

Shutter priority AE

Изберете този режим, когато желаете ръчно да зададете скоростта на затвора. Фотоапаратът ще зададе отвора на диафрагмата автоматично в съответствие със скоростта на затвора, за да постигне стандартна експонация според данните от измерването на фотоапарата.

  • Ако стойността за отвор на диафрагмата мига, това означава, че фонът ще бъде недоекспониран или преекспониран. Настройте скоростта на затвора така, че показанието за отвор на диафрагмата да спре да мига.
Aperture-priority AE

Изберете този режим, когато желаете ръчно да зададете отвора на диафрагмата.

Фотоапаратът ще зададе скоростта на затвора автоматично в съответствие с отвора на диафрагмата, за да постигне стандартна експонация според данните от измерването на фотоапарата.

  • Тъй като при слаба осветеност на сцената фотоапаратът задава ниска скорост на затвора, използването на статив е препоръчително.
  • Ако скоростта на затвора мига, това означава, че фонът ще бъде недоекспониран или преекспониран. Настройте отвора на диафрагмата така, че скоростта на затвора да спре да мига.
Flexible AE

Може да се задават всякакви стойности за скорост на затвора или отвор на диафрагмата.

  • Ако отворът на диафрагмата мига при всяка настройка за скорост на затвора, променете скоростта на затвора така, че отворът на диафрагмата да свети постоянно.
  • Ако скоростта на затвора мига при зададения отвор на диафрагмата, променете отвора на диафрагмата така, че скоростта на затвора да свети постоянно.
Manual exposure

Изберете този режим, ако желаете ръчно да зададете скорост на затвора и отвор на диафрагмата.

Стандартната експонация на основния обект се постига чрез светкавицата. Експонацията на фона се постига чрез комбинацията от скорост на затвора и отвор на диафрагмата, които сте задали.

Ако използвате режим на снимане Depth-priority AE или Auto-Depth of field, резултатът ще бъде същият както при режим Program AE (Програма AE).

Скорости на затвора и отвори на диафрагмата при синхронизация със светкавица в зависимост от режимите на снимане

Скорост на затвора Отвор на диафрагмата
Program AE Задава се автоматично (1/X s до 1/60 s)*1 Автоматични настройки
Shutter priority AE Задава се ръчно (1/X s до 30 s) Автоматични настройки
Aperture-priority AE Задава се автоматично (1/X s до 1/60 s)*1 Ръчни настройки
Flexible AE Задава се ръчно / Задава се автоматично (1/X s –) Задава се автоматично / Задава се ръчно
Manual exposure Задава се ръчно (1/X s до 30 s, неограничена експонация) Ръчни настройки

1/X е максималната скорост на затвора за синхронизация със светкавица на всеки фотоапарат.

1: Според настройката на фотоапарат, който поддържа синхронизация с ниска скорост на затвора

Автоматично настройване на ъгъла на разсейване за размера на сензора

Цифровите фотоапарати EOS DIGITAL се произвеждат с три различни размера на сензора и ефективният зрителен ъгъл на монтирания обектив се различава в зависимост от размера на сензора. Speedlite автоматично разпознава размера на сензора на всеки фотоапарат EOS DIGITAL и автоматично задава покритието на светкавицата за ефективния зрителен ъгъл на обектива за фокусно разстояние в диапазона от 24 - 200 mm.

Предаване на информация за цветова температура

Тази функция оптимизира баланса на бялото при снимане със светкавица, като предава информация за цветовата температура към цифровите фотоапарати EOS DIGITAL при задействане на светкавицата. Когато балансът на бялото на фотоапарата е с настройка Auto white balance Auto (white priority) Flash, функцията се активира автоматично. Вижте раздела "Спецификации" в ръководството на потребителя на фотоапарата, за да разберете дали фотоапаратът е съвместим с тази функция.

Лъч за подпомагане на AF

Когато системата за автоматично фокусиране не може да фокусира обекта в условия на ниска осветеност или когато контрастът е нисък при снимане чрез визьора, вграденият в светкавицата инфрачервен лъч за подпомагане на AF се задейства, за да улесни автоматичното фокусиране.

Лъчът за подпомагане на AF е съвместим с фокусни разстояния от 28 mm и повече, a ефективният му обхват (при 28 mm фокусно разстояние) е приблиз. 0,6 - 10 m в центъра на визьора и приблиз. 0,6 - 5 m в периферията (AF точки, различни от централната AF точка).

Внимание

  • Ако се използва периферна AF точка или широкоъгълен или телеобектив, фокусирането може да е трудно с помощта на лъча за подпомагане на AF на външна светкавица Speedlite за EOS. В този случай използвайте централната AF точка или AF точка в близост до центъра.

Забележка

  • При снимане в режим Live View, лъчът за подпомагане на AF се задейства дори когато за AF метод е зададена настройка [Quick mode/Режим Quick].
  • Задействането на лъча за подпомагане на AF може да бъде отменено (C.Fn-08).
  • Лъчът за подпомагане на AF може да бъде възпроизведен чрез серия от импулси на светкавицата (P.Fn-01).