Монтиране и демонтиране на светкавицата Speedlite към и от фотоапарата

 1. Монтирайте Speedlite светкавицата.

  • Плъзнете закрепващото краче на Speedlite светкавицата докрай в чехълчето на фотоапарата.
 2. Фиксирайте Speedlite светкавицата.

  • Плъзнете надясно фиксиращия лост на закрепващото краче.
  • Когато чуете изщракване, лостът ще се заключи.
 3. Свалете Speedlite светкавицата.

  • Плъзнете фиксиращия лост наляво, докато държите бутона за освобождаване натиснат, и свалете Speedlite светкавицата от фотоапарата.

Внимание

 • Преди да монтирате или свалите Speedlite светкавицата, уверете се, че тя е изключена.