Снимане с напълно автоматична светкавица

Когато зададете за фотоапарата режим на снимане Program AE (Програма AE) или „Напълно автоматичен“, можете да снимате с E-TTL II / E-TTL напълно автоматичен контрол на светкавицата.

 1. Изберете MODE чрез джойстика.

 2. Изберете ETTL.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете ETTL и след това натиснете джойстика вертикално.

 3. Фокусирайте обекта.

  • Натиснете бутона на спусъка наполовина, за да фокусирате.
  • Скоростта на затвора и отворът на диафрагмата се извеждат във визьора.
  • Уверете се, че символът Flash recharge completed свети във визьора.
 4. Направете снимката.

  Program AE (Програма AE) примерен екран.

  • Проверете дали обектът е разположен в ефективния обхват на светкавицата (1).
  • Когато натиснете спусъка докрай, светкавицата ще се задейства и изображението ще се заснеме.

Забележка

 • Ако обектът е тъмен (недоекспониран), когато прегледате заснетото изображение, се приближете до обекта и снимайте отново. Можете също така да увеличите ISO светлочувствителността, когато снимате с цифров фотоапарат.
 • „Напълно автоматичен“ означава режим на снимане Scene Intelligent AutoFull auto modeCreative auto.
 • Дори когато светкавицата е монтирана към фотоапарат, който поддържа система E-TTL II за автоматичен контрол на светкавици, символът ETTL се извежда на LCD панела.