Begränsning av blixttändningen på grund av temperaturökningar

Upprepad användning av kontinuerlig, stroboskopisk blixt eller inställningsljus vid korta intervaller kan öka temperaturen på blixthuvudet, batteriet och områden nära batteriutrymmet.

Upprepad blixttändning ökar tändningsintervallet gradvis, upp till cirka 4 sek., för att undvika att blixthuvudet slits ut eller skadas på grund av överhettning. Om blixten fortsätter att tändas i det här tillståndet begränsas blixttändningen automatiskt.

Observera att när blixttändningen är begränsad visas en varningssymbol för hög temperatur och tändningsintervallet vid fotografering ställs automatiskt in på cirka 8 eller 20 sek. (nivå 1 respektive nivå 2).

Varning vid temperaturökning

På var och en av de två nivåerna visas en annan varningssymbol när innertemperaturen ökar. Om du fortsätter att tända efter att nivå 1 har nåtts ändras tillståndet till nivå 2.

Display/pipljud Nivå 1
(tändningsintervall: cirka 8 sek.)
Nivå 2
(tändningsintervall: cirka 20 sek.)
Symbol Temperaturökning (begränsningar på blixttändning) nivå 1 Temperaturökning (begränsningar på blixttändning) nivå 2
LCD-displaybelysning Tänd Blinkar
Pipljud Med P.Fn-05 satt till [0]: varningspipljud

Varning vid temperaturökning på modelleringslampan

Följande varning visas när modelleringslampan blir varm.

Tryck joysticken rakt in eller tryck på knappen Ångra för att ta bort varningen.

Modelleringslampan kan dämpas eller släckas om temperaturförhållanden runt den blir för hög.

Visning Nivå 1 Nivå 2
Symbol Temperaturökning (begränsningar på blixttändning) nivå 1 Temperaturökning (begränsningar på blixttändning) nivå 1 Temperaturökning (begränsningar på blixttändning) nivå 2 Temperaturökning (begränsningar på blixttändning) nivå 2
När på När av När på När av
Ljusstyrka När du ställer in max. ljusstyrka: dämpas Av

Varning vid ökad batteritemperatur

Följande ikon visas när batteriet blir varmt. Efter detta återgår displayen till samma tillstånd som varningen vid temperaturökning ().

Antal kontinuerliga blixtar och vilotid

Följande tabell visar det uppskattade antalet kontinuerliga blixtar fram till varningen nivå 1 tillsammans med den beräknade vilotiden som krävs till normal blixtfotografering kan återupptas.

Funktion Beräknat antal kontinuerliga blixtar
till varning nivå 1
Beräknad vilotid som krävs
Blixtens täckning
14 mm*1, 24–28 mm 35–200 mm
Kontinuerlig, med full utmatning () 40 gånger eller mer 85 gånger eller mer Minst 40 min.
Inställningsljus ()
Stroboskopisk blixt () Varierar beroende på tändningsförhållandena -

Uppmätt vid manuell blixt enligt Canons teststandarder.

Med ett nytt och fulladdat batteri LP-EL

1: När en vidvinkelpanel används.

Var försiktig

 • Vidrör inte blixthuvudet, batteriet eller området runt batteriutrymmet omedelbart efter kontinuerlig blixttändning.

  Efter upprepad användning av kontinuerlig blixt eller inställningsljus med korta intervall ska du inte röra vid blixthuvudet, batteriet eller området runt batteriutrymmet. Blixthuvudet, batteriet och området runt batteriutrymmet blir heta vilket kan leda till risk för brännskador.

Var försiktig

 • Öppna och stäng inte batteriluckan medan blixttändning är begränsad. Detta avbryter begränsningen av blixttändning, vilket är potentiellt mycket farligt.
 • Tändningsintervallet blir längre när blixthuvudet blir varmare, även om ingen varning nivå 1 visas.
 • Efter att en varning nivå 1 visas ska du upphöra att använda Speedlite i minst 40 minuter.
 • Även om du avbryter blixttändningen när varningen nivå 1 visas, kanske varningen nivå 2 visas.
 • Blixtfotografering med blixtmetoden ETTL eller i höga temperaturer kan begränsa antalet blixtar tidigare än vad som anges i tabellen.
 • Se Börja använda blixten och grundfunktioner, Stroboskopisk blixt och Inställningsljus för försiktighetsåtgärder vid antal blixtar.
 • I sällsynta fall kan omgivningsfaktorer såsom höga temperaturer förhindra tändning.
 • Speedlite avger inget varningspipljud när P.Fn-05 är satt till [1] (), även när tändningen är begränsad.
 • Ingen varning ges av LCD-displaybelysningen när C.Fn-22 är satt till [1] (), även om blixthuvudet blir varmt.