Dessa anvisningar gäller för SPEEDLITE EL-5 med firmware ver. 1.1.0 eller senare installerad.