Stroboskopisk blixt

Att använda stroboskopisk blixt med lång slutartid gör det möjligt att fånga kontinuerliga rörelser i en enda bild, såsom i sekventiell fotografering.

För stroboskopisk blixt ska du ställa in blixtutmatning, antal blixtar och blixtfrekvens (antal blixtar per sekund, motsvarande Hz). Se Maximalt antal kontinuerliga blixtar för information om maximalt antal kontinuerliga blixtar.

 1. Välj METOD med joysticken.

 2. Ställ in blixtmetoden till MULTI.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja MULTI. Tryck sedan joysticken rakt in.
 3. Tryck joysticken vertikalt och välj sedan ett alternativ.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja blixtfrekvens (1), antal blixtar (2) eller blixtutmatning (3). Tryck sedan joysticken rakt in.
 4. Ställ in värdet.

  • Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att ställa in värdet. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Upprepa steg 3–4 till blixtfrekvensen, antalet blixtar och blixtutmatningen är konfigurerade.

Beräkna slutartiden

För att säkerställa att slutaren förblir öppen till all stroboskopisk tändning är klar ska du beräkna en slutartid som ska ställas in på kameran enligt följande.

Antal blixtar ÷ blixtfrekvens = slutartid

Om antalet blixtar exempelvis ställs in på 10 (gånger) och blixtfrekvensen på 5 (Hz) ska du ställa in slutartiden på 2 sekunder eller längre.

Var försiktig

 • För att undvika att blixthuvudet slits ut eller skadas på grund av överhettning bör du inte använda stroboskopisk blixt mer än 30 gånger i följd. Efter 30 användningar ska du undvika att använda blixten i minst 10 minuter.
 • Om du fotograferar mer än 30 gånger aktiveras en säkerhetsfunktion som begränsar blixttändningen. Undvik i detta fall att använda blixten i minst 40 minuter.

Obs!

 • Stroboskopisk blixt ger bäst effekt vid fotografering av ett mycket reflekterande motiv mot en mörk bakgrund.
 • Vi rekommenderar att du använder ett stativ och en fjärrutlösare.
 • Blixtutmatningen kan inte ställas in till 1/1 eller 1/2.
 • Stroboskopisk blixt är också tillgänglig när kameran använder fotograferingsmetoden Bulb (Bulb (B)).
 • Antalet blixtar av ”----” visas vilket indikerar att blixten kommer att tändas kontinuerligt till slutaren stängs eller laddningen tar slut, med det maximala antalet blixtar som anges i Maximalt antal kontinuerliga blixtar.
 • Höghastighetssynkronisering () är inte tillgänglig när stroboskopisk blixt används.

Maximalt antal kontinuerliga blixtar

Maximalt antal blixtar är som följer när blixtantal indikeras som ”----” (stapeldisplay).

Blixt-
utmatning/Hz
1 2 3 4 5 6-7 8–9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
Blixt-
utmatning/Hz
10 11 12–14 15–19 20–50 60–199 250–500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100