Anpassning med egna funktioner

P.Fn-01: Quickflash (Quickflash)

Du kan ställa in om blixten ska tändas (Quickflash) när uppladdad blixt fortfarande blinkar rött (innan den är fulladdad) vilket innebär mindre tid att vänta på att den laddas.

 • 0: ON (aktiverad)
 • 1: OFF (inaktiverad)

Var försiktig

 • Att använda Quickflash vid serietagning () kan orsaka underexponering på grund av reducerad blixtutmatning.

P.Fn-02: Blixttändning vid länkad bildtagning (Blixttändning vid länkad bildtagning)

Du kan ställa in om den Speedlite, som är ansluten till kameran vid länkad bildtagning, ska tändas (). Ställ in för varje Speedlite som ska användas vid länkad bildtagning.

 • 0: OFF (inaktiverad)

  Speedlite tänds inte vid länkad bildtagning.

 • 1: ON (aktiverad)

  Speedlite tänds vid länkad bildtagning.

Var försiktig

 • Att tända flera Speedlites tillsammans i länkad bildtagning kan förhindra lämplig exponering eller orsaka ojämn exponering.

P.Fn-03: Ändra inställningarna med ratten (Ändra inställningar med ratten)

Du kan konfigurerar om direkt konfiguration av de typer av funktioner som visas i den nedre bilden ska tillåtas genom att aktivera Inställningsratt på skärmar som den här som nås genom att trycka joysticken rakt in.

 • 0: OFF (inaktiverad)

  Normalt arbetssätt.

 • 1: ON (aktiverad)

  Möjliggör val av inställningsalternativ (för värden för blixtexponeringskompensation, manuell blixtutmatning, styrning av blixtgrupp, blixtförhållande, blixtmetoder vid grupptändning, blixtgrupper för mottagare och FEB) med joysticken och direkt konfigurationen genom att helt enkelt vrida på Inställningsratt.

  Med blixtmetoden MULTI kan blixtfrekvens och antal blixtar ställas in direkt.

Var försiktig

 • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt för att välja en inställning på inställningsskärmen medan P.Fn-03 är satt till [1].

P.Fn-05: Pipljud (Pipljud)

Du kan aktivera pipljud efter att Speedlite är laddad helt.

 • 0: ON

  Vid normal fotografering (fotografering med kameramonterad blixt) piper Speedlite efter att den är laddad helt.

  Med din Speedlite satt till sändare vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring, piper sändaren efter att alla Speedlites (sändare och mottagare) är laddade helt. Sändarens pipljud låter dig bekräfta laddning av hela det trådlösa systemet. På mottagare kan P.Fn-05 sättas till [0] eller [1]. Med Speedlites satta som trådlösa mottagare i länkad bildtagning (), piper varje Speedlite satt till [0] efter att den är laddad helt.

 • 1: OFF

  Mina Speedlites piper inte.

Var försiktig

 • Din Speedlite piper även när den är satt till [0] om högt blixthuvud eller batteritemperatur har begränsat tändningen ().

P.Fn-06: MODELLERINGSLAMPA (ljusstyrka) (Modelleringslampa (ljusstyrka))

Du kan ställa in modelleringslampans ljusstyrka.

Vrid på Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan joysticken rakt in.

(1) Vald markörens position

(2) Standardmarkör

 • LAMPANS ljusstyrka: Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att ställa in modelleringslampans ljusstyrka.

Obs!

 • När modelleringslampan är tänd kan du dessutom justera ljusstyrkan genom att trycka joysticken horisontellt eller vrida på Inställningsratt och sedan trycka joysticken rakt in.

P.Fn-07: MODELLERINGSLAMPA (upplysningsperiod) (Modelleringslampa (upplysningsperiod))

Du kan ställa in modelleringslampans upplysningsperiod.

 • 0: 5 min.
 • 1: 30 min.
 • 2: obegränsad

P.Fn-08: ANPASSA DIREKT (anpassning av joystick) (Anpassning av joysticken)

Du kan tilldela ofta använda funktioner till vertikala eller horisontella joystickpositioner. Detta förenklar åtkomsten till inställningsskärmen – tryck helt enkelt joysticken i den riktning som funktionen är tilldelad.

Tryck joysticken horisontellt för att välja en riktning för inställningen och tryck den vertikalt för att välja den funktion som ska tilldelas.

 • Följande funktioner kan konfigureras.
  • Snabbmeny: Snabbmeny
  • METOD: Blixtmetod
  • Trådlös/inställning för länkad bildtagning: Inställning för trådlös/länkad bildtagning
  • Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt: Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt
  • ZOOM: Blixtzoom
  • SYNC: Slutarsynkronisering
  • Modelleringslampans ljusstyrka: Modelleringslampans ljusstyrka

Obs!

 • För att återställa standardinställningarna för alla anpassade inställningar ska du trycka joysticken horisontellt, välja [RESET] och sedan trycka joysticken rakt in.