Börja använda blixten och grundfunktioner

I det här kapitlet beskrivs förberedelserna inför blixtfotografering samt grundläggande fotograferingsfunktioner.

Var försiktig

  • Försiktighetsåtgärder vid kontinuerlig blixttändning

  • För att undvika att blixthuvudet slits ut eller skadas på grund av överhettning bör du inte tända blixten kontinuerligt med full utmatning mer än cirka 40 gånger. Efter det maximala antalet blixttändningar ska du undvika att använda blixten under minst 40 minuter.
  • Efter kontinuerlig tändning så här många gånger kan ytterligare kontinuerlig tändning med korta intervall aktivera en säkerhetsfunktion som begränsar tändningen. Vid en blixttändning begränsad till nivå 1 ställs tändningsintervall automatiskt in på cirka 8 sekunder. Om detta händer måste din Speedlite vila i minst 40 minuter.
  • Se Begränsning av blixttändningen på grund av temperaturökningar för mer information.