Inställningsljus

Blixten tänds kontinuerligt i cirka 1 sek. som svar på att du trycker på knapp för skärpedjupskontroll på kameran när andra kameror än modeller i EOS R- eller EOS M-serien används som sändare och EL-5 som mottagare. Den här funktionen kallas för inställningsljus. Detta är användbart för att kontrollera motivskuggor som skapas av en Speedlite, såväl som ljusbalansen vid trådlös blixtfotografering ().

  1. Tryck på knappen för skärpedjupskontroll på kameran.

    • Din Speedlite tänds kontinuerligt i cirka 1 sekund.

Var försiktig

  • För att undvika att blixthuvudet slits ut eller skadas på grund av överhettning bör du inte tända inställningsljuset mer än 40 gånger. Sluta att använda blixten i minst 40 min. efter att inställningsljuset har tänts 40 gånger.
  • När inställningsljuset har tänts så här många gånger kan ytterligare kontinuerlig tändning med korta intervall aktivera en säkerhetsfunktion som begränsar tändningen. Vid en blixttändning begränsad till nivå 1 ställs tändningsintervall automatiskt in på cirka 8 sekunder. Om detta händer måste din Speedlite vila i minst 40 minuter.