Trådlös blixtfotografering med radioöverföring

Det här kapitlet beskriver trådlös blixtfotografering med radioöverföring med en sändare och mottagare.

Se den kompletterande informationen för information om Speedlites som är kompatibla med den här trådlösa blixtfotograferingen ().

Var försiktig

  • Åtgärder som beskrivs i det här kapitlet är inte tillgängliga när kameran är satt till lägena Helautomatik eller Baszonen. Ställ in kamerans fotograferingsmetod till Flexibelt förval AE, Programautomatik, Slutarförval AE, Bländarförval AE, Manuell exponering eller Bulb (Bulb (B)) (kreativa zonen).
  • Använd inte strömbrytaren eller flytta delar såsom batteriluckan när det är viktigt att upprätthålla den trådlösa anslutningen. Den trådlösa anslutningen kommer att avslutas.

Obs!

  • EL-5-enheten som är fäst på kameran kallas för ”sändare” och övriga Speedlite-enheter som styrs trådlöst kallas ”mottagare”.
  • EL-5 har även stöd för fjärrutlösning (fjärrfotografering) från en mottagare (). Se användarhandboken för en Speedlite som är utrustad med fjärrutlösning för mer information.