Trådlös multiblixtfotografering med blixtförhållande

I det här avsnittet beskrivs trådlös multiblixtfotografering med manuell blixt. Du kan ställa in blixtutmatningen i ett energiintervall från full 1/1 utmatning till 1/1024 i ökningar om 1/3 steg för varje blixtgrupp. Alla inställningar konfigureras på sändaren.

 1. Välj METOD med joysticken.

 2. Ställ in blixtmetoden till M.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja M. Tryck sedan joysticken rakt in.
 3. Tryck joysticken rakt in.

 4. Välj alternativet som visas i (1).

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja alternativet. Tryck sedan joysticken rakt in.
 5. Konfigurera inställningen för blixtgruppen.

  • Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja ett alternativet för tändning bland följande. Detta möjliggör trådlös fotografering med flera blixtar med blixtgrupper A–C tillagda.

   • Välj ALLA för samma utmatning från alla mottagare.
   • Välj A:B för att ställa in utmatningen för blixtgrupperna A och B.
   • Välj A:B:C för att ställa in utmatningen för blixtgrupperna A, B och C.
 6. Välj en blixtgrupp.

  • Om du valde A:B eller A:B:C i steg 5 ska du trycka joysticken rakt in. Tryck den sedan vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja en grupp att ställa in blixtutmatningen för.
 7. Ställ in blixtutmatningen.

  • Tryck joysticken rakt in.
  • Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att ställa in blixtutmatningen. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Upprepa steg 6–7 för att ställa in blixtutmatningen för alla grupper.
 8. Ta bilden.

  • Varje grupp tänds med den inställda blixtutmatningen.

Var försiktig

 • Inställningsintervallet är 1/128–1/1 när höghastighetssynkronisering är inställd.
 • Andra Speedlites än EL-5 som används som mottagare kanske inte visar låga nivåer på blixttändning korrekt.

Obs!

 • Välj A, B eller C som blixtgrupp för mottagare när ALLA har ställts in. De tänds inte om de har ställs in till D eller E.
 • Välj ALLA i steg 2 för att tända flera mottagare med samma blixtutmatning.