Fotografera med gruppspecifika blixtmetoder

(1) Tak

För upp till fem grupper (A–E) kan du fotografera med varje grupp satt till en specifik blixtmetod.

Tillgängliga blixtmetoder är (1) E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik, (2) manuell blixt och (3) automatisk extern blixtmätning. När blixtmetoden är (1) eller (3) styrs exponeringen så att huvudmotivet blir standardexponerat som en grupp.

Den här funktionen är avsedd för avancerade användare med stor kunskap om och erfarenhet av belysning.

 1. Använd joysticken på sändaren för att välja METOD.

 2. Ställ in blixtmetoden till Gr.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja Gr. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Mottagarens blixtmetod ställs in automatiskt vid fotografering och styrs av sändaren.
 3. Ställ in mottagarnas blixtgrupper.

  • Ställ in en blixtgrupp (A–E) för varje mottagare.
 4. Konfigurera varje blixtgrupp.

  • Ställ in blixtmetoden för varje blixtgrupp på sändaren.
  • Tryck joysticken rakt in.
  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja en blixtgrupp. Tryck sedan joysticken rakt in.

  Ställa in blixtmetoden

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja blixtmetoden bland ETTL, M eller Ext.A.

  Ställa in värdet för blixtutmatningen och blixtutmatningskompensationen

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja alternativet. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att ställa in blixtutmatningen eller värdet för blixtexponeringskompensationen. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Ställ in blixtutmatningen för M. Ställ in värdet för blixtexponeringskompensationen efter behov för ETTL eller Ext.A.
  • Upprepa steg 4 för att konfigurera blixtfunktioner för alla blixtgrupper.
  • Att ställa in P.Fn-03 till [1] () låter dig ändra den här inställningen genom att vrida på Inställningsratt. Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt för att välja ett inställningsalternativ när P.Fn-03 är satt till [1].
 5. Bekräfta att blixtladdningen är slutförd innan du fotograferar.

  • När LADDA visas kan du med ikonerna avgöra vilka blixtgrupper som inte är laddade helt. Till exempel indikerar ikonen som visas i (1) att blixtgruppen A är laddad helt.
  • LADDA visas inte längre efter att alla grupper är laddade helt.
  • Se steg 7 i Blixtautomatik med en mottagare för mer information om hur du kontrollerar laddningsstatusen.
  • Varje mottagare tänds samtidigt med den blixtmetod du har ställt in.

Var försiktig

 • Se till att mottagarna har stöd för automatisk extern blixtmätning för blixtmetoden Ext.A. Mottagare tänds inte om den inte stöds.
 • Med blixtmetoderna ETTL eller Ext.A kontrolleras exponeringen för att erhålla standardexponering på huvudmotivet som om man använder en enda grupp. Detta kan orsaka överexponering om flera blixtgrupper pekar mot huvudmotivet.

Obs!

 • Se kamerans användarhandbok beträffande Speedlites som har stöd för automatisk extern blixtmätning för mer information om Ext.A.
 • Grupperade bokstäver som tänds behöver inte tändas i alfabetisk ordning, till exempel kan A, C, E ställas in.
 • Ställ in en grupp som du inte vill tända till AV när du ställer in blixtmetoder i steg 4. På samma sätt tänds inte modelleringslampor för grupper som är inställda på AV när knappen LAMPA på sändaren trycks ned.